Етика та естетика

Етичні вчення античності, Нового часу. Етичні категорії: ідеал, добро і зло, доброчесність і порок. Основні етичні проблеми сучасності. Національна, сімейна та релігійна етика. Предмет естетики та її місце в системі наук. Соціокультурні функції естетики.

Подобные документы

 • Моральні дилеми сучасного мистецтва у контексті професійної етики. Основна проблематика прикладної етики у сучасному мистецтві. "Мораль генія" та відповідальність у мистецтві. Екологічна естетика та естетичне виховання. Моральні провокації у мистецтві.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Особливості розвитку естетики у перші десятиліття XIX - на початку XX ст. в межах риторики і поетики, літературознавства і фольклористики. Аналіз етичної концепції М. Хвильового та її порівняння з поглядами попередників - діячів українського Відродження.

  контрольная работа, добавлен 03.06.2016

 • Наукове значення етики. Вимоги до соціально-моральних взаємовідносин між працівниками правоохоронних органів. Змістовні основи поведінки, гідності, професійного обов’язку й честі. Моральні принципи у професійному і правовому етикеті правоохоронців.

  статья, добавлен 30.07.2016

 • Етичні ідеї та погляди Аристотеля. Особливості естетики І. Канта, його праці "Спостереження над почуттям прекрасного і піднесеного", "Критика чистого розуму". Теорія естетичного як теорія особливого типу духовного досвіду. Положення теорії мистецтва.

  реферат, добавлен 20.11.2014

 • Перший систематичний підручник філософської дисципліни естетики. Упередження як проблема належного сприйняття естетики Баумґартена. Наука про чуттєве пізнання. Переосмислення раціоналістичної філософії К. Вольфа, пов’язаної із філософією Ґ.В. Ляйбніца.

  статья, добавлен 05.03.2019

 • Еволюція моральних принципів в медицині, психіатрії та психотерапії. Етичні проблеми сучасної клінічної психології. Положення етичного кодексу клінічного психолога. Професійна компетентність, принципи поваги, не нанесення шкоди клієнту, конфіденційності.

  реферат, добавлен 29.02.2016

 • Розгляд засновків аскетико-естетичного вчення про зовнішній вигляд особистості. Сутність вчення візантійських аскетів про людську зовнішність і піклування про неї. Естетика аскетизму, яка проповідує використання природних переваг зовнішнього вигляду.

  статья, добавлен 10.03.2020

 • Становлення естетичних уявлень, осмислення античними філософами краси та гармонії за допомогою почуттів. Продовження естетичних поглядів Сократа в ідеях Платона. Розвиток естетики як самостійної науки в Європі, її місце у структурі міжпредметних зв'язків.

  реферат, добавлен 06.11.2012

 • Естетика в системі наукового знання. Історичні парадигми їх осягнення. Діалектика прекрасного і потворного. Зв’язок та взаємодія цих естетичних категорій з етичними категоріями добра і зла. Категорії піднесеного та величного, трагічного і комічного.

  реферат, добавлен 21.08.2013

 • Визначення поняття естетики. Характеристика рівнів естетичної свідомості. Аналіз категорій гармонії, миру та хаосу. Моделі розуміння прекрасного. Визначення категорій піднесеного і низького, комічного і трагічного. Естетичні категорії та людські емоції.

  реферат, добавлен 05.04.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.