Мистецтво середньовічної України

Концепція софійності світу. Сприйняття землі як материнського начала. Персоналізм та його змісту у контексті належності України до антично-грецької культури з її цінністю людини. Типи національного логосу. Історичний розвиток українського мистецтва.

Подобные документы

 • Характеристика живопису в контексті академічного мистецтва на основі історичного аналізу мистецьких шкіл та течій. Дослідження сучасної культури, яка є поєднанням двох культур: грецької, гуманістичної в розумінні епохи Відродження, та біблійної.

  статья, добавлен 15.03.2018

 • Значення українського народного хореографічного мистецтва у формуванні національно-культурних цінностей українців. Місце цієї сфери в сучасному соціокультурному просторі. Стан народного хореографічного мистецтва та його розвиток в сучасних умовах.

  статья, добавлен 12.04.2018

 • Становлення та розвиток дитячої фортепіанної музики українських композиторів. Проблеми створення національного фортепіанного репертуару та його вплив на розвиток піаністичної культури України середини ХХ ст. Аналіз українського репертуару для юнацтва.

  статья, добавлен 03.02.2018

 • Розвиток українського сценічного мистецтва. Музично-театральне життя міст у контексті культури регіону. Загальна характеристика та жанрова специфіка репертуару театрів. Роль маєткової театрально-музичної культури в художньому житті Правобережної України.

  автореферат, добавлен 28.08.2015

 • Витинанки як один із видів українського народного декоративного мистецтва. Історичний огляд мистецтва витинанок. Символіка і геометричні символи-обереги. Вплив мистецтва на виховання і розвиток дитини. План-конспекти уроків з теми "Витинанка" для дітей.

  курсовая работа, добавлен 13.05.2014

 • Художнє сприйняття як форма людської діяльності. Діалог автора і реципієнта, творча співпраця у процесі художнього сприйняття. Мистецтво як особливе явище людської культури. Розвиток можливості для людини реалізувати свої творчі потенції у мистецтві.

  статья, добавлен 05.02.2019

 • Відображення особливостей романського стилю в архітектурі Європи та України. Розвиток естетично-художніх ідей на теренах Візантійської імперії у IV-XV ст. Характеристика культури та мистецтва Середньовіччя. Джерела формування давньоруської естетики.

  курсовая работа, добавлен 04.11.2011

 • Проводиться дослідження кінестетичного сприйняття мистецтва, або "мистецтва на дотик". Робиться спроба виявити, як через механізм тактильних відчуттів матеріалу можливо донести до людини з обмеженими можливостями образ, сутність, тему мистецького твору.

  статья, добавлен 04.03.2018

 • Розкриття сутності явищ, які відбувалися у культурі та мистецтві ХХ ст. та їх вплив на сьогоднішній стан культури, мистецтва та взаємодії людини та світу. Зв’язок філософії та мистецтва. Постмодерн як культура реконструкції світу, спосіб вираження людини.

  статья, добавлен 04.02.2019

 • Розвиток українського музичного мистецтва. Зародження світських жанрів. Специфіка давньоруського музичного мистецтва. Музична культура України у ХІV-ХVI ст. Інструментальний ансамбль XVII ст. Музика в українському театрі ХVІІ-ХVІІІ ст. Партесний концерт.

  контрольная работа, добавлен 31.03.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.