Мистецтво середньовічної України

Концепція софійності світу. Сприйняття землі як материнського начала. Персоналізм та його змісту у контексті належності України до антично-грецької культури з її цінністю людини. Типи національного логосу. Історичний розвиток українського мистецтва.

Подобные документы

 • Творчість народного художника України, науковця, видатного майстра художнього текстилю Людмили Жоголь. Творчий доробок художниці, її внесок в розвиток декоративного мистецтва виробництва гобеленів. Надання гобеленам національного українського колориту.

  статья, добавлен 04.03.2018

 • Релігія та мистецтво слов'ян, трипільська та скіфська культури. Культурні процеси в Київській Русі та в добу козаччини. Розвиток театру, музики, літератури, освіти в різні історичні періоди. Пробудження національної свідомості українського народу.

  учебное пособие, добавлен 07.03.2012

 • Мистецтво найдавніших часів: перші культурні пам’ятки на території України епохи палеоліту. Мистецтво трипільської культури. Скіфська культура і основні пам’ятки цього періоду (кургани). Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор’я: архітектура і ін.

  контрольная работа, добавлен 06.12.2014

 • Розгляд українського народного декоративно-прикладного мистецтва. У предковічних образах його орнаменту містяться символи втаємниченої, чарівної природи, складні перипетії нашої історії, особливості побуту, доброта і щедрість душі українського народу.

  реферат, добавлен 20.04.2011

 • Комплексне історико-теоретичне дослідження аматорського мистецтва в Україні другої половини ХІХ ст. Уточнення поняття "аматорське мистецтво", розкриття його естетичної, суспільної природи як явища культури. Роль аматорського мистецтва в житті суспільства.

  автореферат, добавлен 15.11.2013

 • Виникнення і розвиток книгодрукування в Україні. Первісна культура на території України: періодизація, головні пам’ятки, головні досягнення первісного мистецтва. Козацтво як культурно-історичний феномен. Особливості релігійної ситуації у XVI-XVII ст.

  шпаргалка, добавлен 29.09.2013

 • Ознайомлення з загальною характеристикою культури України за козацько-гетьманської доби. Дослідження особливостей української скульптури та вертепу (національного лялькового театру). Аналіз оригінальності мистецтва оздоблення давньоруської книги.

  контрольная работа, добавлен 23.03.2015

 • Раціоналістична картина світу і людини в ідеології Просвітництва та її вплив на художню творчість. Стиль рококо як мистецтво "галантної доби". Розвиток образотворчого мистецтва в Англії. Венеція XVIII ст. як центр музичного та театрального життя Європи.

  реферат, добавлен 29.05.2010

 • Аналіз українського образотворчого мистецтва в Західній Німеччині у другій половині 1940-х рр. Оцінка діяльності українських художників, які перебуваючи за кордоном, продовжували кращі традиції українського національного мистецтва, їх досягнення.

  статья, добавлен 08.10.2018

 • Вплив емоційної форми ставлення людини до навколишнього світу на формування світогляду. Мистецтво як знання й просвіта. Загадки буття за Софоклом. "Кассандрівське начало", мистецтво як передбачення. Аспекти карсично-компенсаторної функції мистецтва.

  реферат, добавлен 27.03.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.