Культура діловодства

Сутність культури та складові частини діловодства. Історичні передумови формування культури сучасного діловодства. Культура організації процесів документування, документообігу, зберігання документів. Культура керування організацією діловодства установи.

Подобные документы

 • Електронне діловодство як робота з документами на електронному носії інформації. Ефективність виконання управлінських та виробничих функцій. Оперативна взаємодія між органами влади. Оптимізація діловодства, цифровий підпис та уніфікації форматів даних.

  реферат, добавлен 26.10.2015

 • Суть порядку створення документаційного забезпечення управління. Визначення персональних повноважень керівника служби діловодства. Порядок підготовки та оформлення положення даного підрозділу. Аналіз копіювання, тиражування й розмножування документації.

  лекция, добавлен 09.07.2017

 • Діловодство як галузь знань і діяльності: завдання, частини та види. Складові елементи документа, зміст його юридичної чинності. Організація документообігу в сучасних службах діловодства, автоматизовані системи документаційного забезпечення управління.

  учебное пособие, добавлен 14.11.2014

 • Основи побудови діловодних процесів. Довідково-інформаційні документи в системі діловодства. Правила оформлення та складання службових листів. Аналіз процесів документування довідково-інформаційних документів у відділі Одеської обласної адміністрації.

  курсовая работа, добавлен 26.03.2015

 • Визначення загальних засад української термінології з діловодства. Розроблення національного стандарту, присвяченого суто електронним документам. Нормалізація терміносистеми архівної справи. Визначення архівних термінів через діловодні родові поняття.

  статья, добавлен 23.09.2020

 • Формування корпоративної культури організації. Застосування інформаційного методу для керування документаційними процесами та нормативних актами в Україні. Застосування новітніх технологій для зберігання інформації в електронному архівному підрозділі.

  статья, добавлен 20.09.2020

 • Основні поняття, можливості та середовище "Гран-Док" - спеціалізованої системи автоматизації діловодства і документообігу в державних і муніципальних структурах управління. Правила створення та заповнення обліково-реєстраційних карток документів.

  реферат, добавлен 08.05.2013

 • Дослідження сучасних поглядів на класифікацію документів. Основні типи документованих класифікаційних систем підприємства. Засади бібліотечно-бібліографічної класифікації документів, діловодства. Аналітико-синтетична переробка документаційної інформації.

  контрольная работа, добавлен 30.03.2017

 • Діловодство як галузь практичної діяльності людини в умовах формування інформаційного суспільства. Проблема організації пошуку і обробки документів. Електронне діловодство в Україні. Життєвий цикл електронного документа в контексті діловодного процесу.

  реферат, добавлен 18.11.2014

 • Форми організації діловодства, посадова інструкція. Трудова книжка і вкладка до неї, призначення, характеристика форм документів, зміст інформації і вимоги оформлення. Характеристика документів звернення громадян до міліції з отримання і обміну паспортів.

  контрольная работа, добавлен 02.04.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.