Культура діловодства

Сутність культури та складові частини діловодства. Історичні передумови формування культури сучасного діловодства. Культура організації процесів документування, документообігу, зберігання документів. Культура керування організацією діловодства установи.

Подобные документы

 • Документ як засіб закріплення інформації про факти об’єктивної та інтелектуальної діяльності. Сутність основних форм реєстрації документів: централізована, децентралізована і змішана. Аналіз документообігу в підприємстві. Вимоги сучасного діловодства.

  курсовая работа, добавлен 13.08.2011

 • Проектування раціональної системи документообігу. Вибір системи діловодства на підприємстві. Класифікація справ та документів у процесі зберігання. Складання наказу по діяльності підприємства, протоколу розбіжностей по договору постачання продукції.

  курсовая работа, добавлен 26.02.2012

 • Загальні відомості про систему "Дело", її переваги, ефективність, відмінності, та основні технічні вимоги. Опція "ЕЦП і шифрування", варіанти її поставки та інсталяції. Функції системи автоматизації діловодства та електронного документообігу організації.

  курсовая работа, добавлен 29.04.2013

 • Встановлення єдиної системи діловодства в установі фірми. Суть підготовки й оформлення окремих видів документів. Аналіз організації контролю за виконанням документації. Порядок уведення інструкції з документаційного забезпечення управління в дію.

  лекция, добавлен 09.07.2017

 • Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в університеті. Характеристика документно-інформаційних потоків в установі. Основи діловодства та архівної справи. Формування номенклатури справ. Оформлення документів. Задачі і функції архіву.

  отчет по практике, добавлен 22.07.2017

 • Види конфіденційної інформації, що є власністю держави. Порядок роботи з документами, що містять конфіденційну інформацію. Питання збереження банківської таємниці. Особливості організації конфіденційного діловодства, присвоєння грифу обмеженого доступу.

  лекция, добавлен 13.07.2017

 • Загальна характеристика документообігу та організація документів у банківській сфері. Складання номенклатури справ та передача справ у відомчий архів. Реєстрація, індексація та систематизація документів. Вивчення методологічних проблем діловодства.

  дипломная работа, добавлен 18.09.2013

 • Можливість спільного використання систем електронного діловодства і сховищ інформації. Впровадження і порядок здійснення електронного документообігу в органи державної влади. Взаємодія документообігу із сховищем документів, підготовка документів.

  лекция, добавлен 31.08.2011

 • Призначення, функції та класифікаційні ознаки документів. Сутність та зміст реквізитів підприємства. Правила та вимоги до оформлення ділових паперів. Організаційні форми та структура служби діловодства на підприємстві. Схематизація документообігу.

  презентация, добавлен 19.10.2014

 • Особливості управлінського документування. Організація праці робітників служб діловодства. Поняття та структура документообігу, вимоги до нього. Документні потоки в установі. Зв’язок вхідного документа з вихідним. Форми організації роботи з ними.

  реферат, добавлен 29.11.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.