Культура діловодства

Сутність культури та складові частини діловодства. Історичні передумови формування культури сучасного діловодства. Культура організації процесів документування, документообігу, зберігання документів. Культура керування організацією діловодства установи.

Подобные документы

 • Графік документообігу на підприємстві та в установі. Контроль за дотриманням виконавцями графіка документообігу на підприємстві, в установі. Порядок зберігання первинних та вихідних документів на машинозчитуваних носіях. Електронний документообіг.

  реферат, добавлен 15.04.2009

 • Документування для відображення об’єктів бухгалтерського обліку. Вимоги до змісту бухгалтерських документів. Порядок складання й оформлення документів. Класифікація бухгалтерських документів. Бухгалтерське оброблення первинних документів, їх збереження.

  контрольная работа, добавлен 25.03.2011

 • Поняття документообігу. Правове значення документів та відповідальність за їх складання та зберігання. Призначення та класифікація інвентаризації, строки її проведення. Інвентаризація як спосіб фактичного контролю, використання бухгалтерського обліку.

  контрольная работа, добавлен 16.07.2017

 • Поняття документообігу та схеми руху документів. Діяльність централізованої канцелярії підприємства. Основні вимоги формування справ. Порядок проведення інвентаризації та експертизи цінності документів. Підготовка та передача справ у відомчий архів.

  реферат, добавлен 20.02.2010

 • Загальні організаційно-правові засади електронного документообігу. Порядок роботи з електронними документами у діловодстві, їх підготовки до передавання на архівне зберігання. Технічні вимоги до автоматизованого робочого місця працівника архіву установи.

  статья, добавлен 02.11.2018

 • Документи як джерело первинної інформації, їх класифікація та вимоги до їх змісту і оформлення. Бухгалтерська обробка документів та порядок їх зберігання. Сутність інвентаризації, її види та методика проведення. Вимірники та види оцінки в обліку.

  лекция, добавлен 09.12.2013

 • Рух документів організації з моменту їх отримання чи утворення до завершення виконання чи відправки. Етапи документообігу, ведення журналу реєстрації. Порядок обробки та відправлення вихідної документації, підготовка та передача справ у відомчий архів.

  реферат, добавлен 05.12.2010

 • Система здійснення послідовних операцій з документами. Основне завдання організації руху документів (даних) в обліковому процесі. Потік первинних даних. Строки, послідовність руху та обробка документів. Кадрова документація, штатний розпис (кошторис).

  контрольная работа, добавлен 17.10.2012

 • Поняття документаційного забезпечення установи. Види та характеристика розпорядчих документів як різновиду офіційних документів на підприємстві. Наказ: загальне поняття та класифікація. Порядок складання наказів з основної діяльності і з особового складу.

  курсовая работа, добавлен 18.02.2014

 • Теоретичні засади поняття "кошторис": сутність, загальна характеристика їх видів, структура та складові частини доходів і видатків. Правові аспекти складання проектів кошторисів бюджетних установ, порядок їх розгляду і затвердження, внесення змін до них.

  реферат, добавлен 03.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.