Савецка-польска-германскія адносіны ва ўмовах рурскага крызісу

Пачатак рурскага крызіса. Пазіцыя СССР і Польшчы адносна падзей у Руры зімой – вясной 1923 г. Змена ўрада ў Польшчы і змяншэнне напружанасці ў польска-савецкіх адносінах. Рэвалюцыйны крызіс восенню у Германіі і развіццё савецка-польска-германскіх адносін.

Подобные документы

 • Перадваенны палітычны крызіс паміж буйнейшымі краінамі, пачатак Другой сусветнай вайны. Уз’яднанне Беларусі, сацыяльна-эканамічныя, палітычныя і культурныя пераўтварэнні ў заходніх абласцях БССР. Становішча у Краінах Балтыі. Утварэнне Малдаўскай ССР.

  контрольная работа, добавлен 11.11.2012

 • Другая сусветная вайна. Аналіз міждзяржаўных і сацыяльна-класавых адносін. Віна за падрыхтоўку і развязванне вайны. Размежавання інтарэсаў сацыялістычнай і фашысцкай дзяржаў. Далучэння Вільні і Віленшчыны да Літвы. Народны сход Заходняй Беларусі.

  реферат, добавлен 16.01.2012

 • Ўдасканаленне ўзброеных сіл, актывізацыя ваеннай вытворчасці, узмацненне ідэалагічнай апрацоўкі насельніцтва як падрыхтоўка да вайны з СССР. Псіхалагічная вайна Германіі супраць насельніцтва СССР, палітычная і дыпламатычная дзейнасць напярэдадні вайны.

  реферат, добавлен 29.04.2013

 • Рост попыту на сельскагаспадарчую прадукцыю ў Заходняй Еўропе і ў гарадах Расіі. Землеўладанне і гаспадарка памешчыкаў. Становішча прыгонных сялян. Развіццё прамысловасці ў Беларусі. Заняпад дзяржаўных маёнткаў. Няўдача рэформы ў памешчыцкай вёсцы.

  лекция, добавлен 30.07.2013

 • Сацыяльна-эканамічнае становішча заходнебеларускіх зямель. Роля і значэнне дзейнасці палітычных партый і арганізацый камуністычнага і нацыянальна-дэмакратычнага напрамку. Праблема адзінага рабочага і антыфашысцкага народнага фронту ў Заходняй Беларусі.

  реферат, добавлен 17.12.2010

 • Прычыны ўзнікнення "фінскага пытання". Дзеянні фінаў ў I рускай рэвалюцыі і пазіцыя рускай боку. Рознагалоссі ў вышэйшых колах улады па дачыненні да мер супраць Фінляндыі. Пагаршэнне адносін падчас вайны і погляды на будучыню. Провозглашение незалежнасці.

  реферат, добавлен 18.05.2012

 • Пачатак Другой сусветнай вайны і падзеі ў Беларусі. Сваечасовая арганізацыя моцнай лініі абароны на рубяжах рэк Нараў, Вісла і Сан. Уступленне войскаў Чырвонай Арміі ў Заходнюю Беларусь і Заходнюю Украіну. Рэальны ход развіцця падзей, іх наступствы.

  реферат, добавлен 20.01.2015

 • Заходняя Беларусь у геапалiтычных планах Германii i Савецкага Саюза. Беларусь у пачатку Другой сусветнай вайны. Абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі, гераізм савецкіх воінаў. Аб’ектыўныя і суб’ектыўныя прычыны няўдач Чырвонай Арміі леіам-восенню 1941 г.

  реферат, добавлен 03.01.2012

 • Прычыны эканамічнага крызісу другой паловы ХVII стагоддзя і пачатку ХVIII стагоддзя. Аналіз аграрнай рэформы А. Тызенгаўза. Характарыстыка сацыяльнай структуры грамадства ў Вялікім княстве Літоўскім. Асаблівасць вывучэння гісторыі сялянства Беларусі.

  контрольная работа, добавлен 07.01.2018

 • Увядзенне новай эканамічнай палітыкі. Асноўныя мерапрыемствы палітыкі "ваеннага камунізму". Шляхі нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва савецкіх рэспублік. Асаблівасці правядзення індустрыялізацыі. Прычыны правядзення калектывізацыі сельскай гаспадаркі.

  лекция, добавлен 30.07.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.