Савецка-польска-германскія адносіны ва ўмовах рурскага крызісу

Пачатак рурскага крызіса. Пазіцыя СССР і Польшчы адносна падзей у Руры зімой – вясной 1923 г. Змена ўрада ў Польшчы і змяншэнне напружанасці ў польска-савецкіх адносінах. Рэвалюцыйны крызіс восенню у Германіі і развіццё савецка-польска-германскіх адносін.

Подобные документы

 • Аналіз праблемы перамешчаных архіваў у гістарычнай навуцы Беларусі, Расіі, Украіны і Польшчы. Змены ў гісторыі складання актавых і заканадаўчых крыніц па праблеме рэстытуцыі. Віды справаводных крыніц, якія змяшчаюць інфармацыю аб перамяшчэнні архіваў.

  автореферат, добавлен 19.08.2018

 • Анджэй Тадэвуш Касцюшка - палітычны, ваенны дзеяч Рэчы Паспалітай, кіраўнік нацыянальна-вызваленчага паўстання, удзельнік Вайны за незалежнасць ЗША, нацыянальны герой Беларусі, Польшчы і ЗША, ганаровы грамадзянін Францыі, з роду Касцюшкаў Сехнавіцкіх.

  доклад, добавлен 07.10.2013

 • Пачатак кар'еры Напалеона. Італьянская паход, слава і вядомасць Напалеона. Сустрэча Напалеона ў Парыжы як трыўмфатара. Егіпецкая экспедыцыя Напалеона, крызіс Дырэкторыі, унутраная палітыка Консульствы. Ўзнікнення імперыя Напалеона I, зняволенне.

  курсовая работа, добавлен 18.06.2012

 • Адраджэнне Візантыйскай імперыі ў ХІІІ ст. Адрозненні сацыяльна-эканамічных адносін у Візантыі ад большасці краін Заходняй Еўропы. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Візантыі та унутрыпалітычная сітуацыя ў Візантыі XIV-XV ст. Грамадзянская вайна XIV ст.

  реферат, добавлен 01.09.2017

 • Грамадска-палітычнае жыццё полацкай зямлі. Полацкае княства – першая раннефеадальная дзяржава на тэрыторыі Беларусі. Этапы станаўленне феадальных адносін і зараджэння капіталістычнай эканомікі на беларускіх землях. Асаблівасці асноўных галін гаспадаркі.

  контрольная работа, добавлен 23.02.2014

 • Анализ накопления исторических знаний о состоянии проституции и борьбе с ней в 1923-1935 гг. в СССР. Направления и проблематика региональных исследований. Внезапный и быстрый рост проституции с начала 1990-х гг. в связи с переходом России к рынку.

  статья, добавлен 23.10.2018

 • Эканамічнае развіццё Беларускіх земляў у другой палове XIX ст., гарадское насельніцтва. Развіццё капіталістычнага спосабу вытворчасці ў сельскай гаспадарцы. Фарміраванне буржуазіі і пралетарыяту. Палітыка царызму на Беларусі ў паслярэвалюцыйны перыяд.

  курс лекций, добавлен 20.01.2015

 • Перадваенны палітычны крызіс у Еўропе, яго прычыны, характар, асаблівасці Другой сусветнай вайны. Напружанасць міжнароднага становішча. Якія змяненні адбыліся на этнічнай тэрыторыі Беларусі напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны і іх гістарычнае значэнне.

  реферат, добавлен 27.09.2012

 • Система высших органов государственной власти и управления СССР (1923–1936 гг., по Конституции 1936 года). Изменения в государственной системе СССР в период Отечественной войны 1941-1945 гг. Анализ сталинской модели государства и причин ее утверждения.

  реферат, добавлен 09.11.2009

 • Этапы у ходзе антыдзяржаунага выступлення пад кірауніцтвам М. Глінскага. Месца канфесійнага фактара у генезісе і ходзе выступлення. Роль канфлікта 1508 г. у развіцці міжнародных адносін ва Усходняй Еуропы і яго уплыу на знешнепалітычнае становішча.

  автореферат, добавлен 19.08.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.