Савецка-польска-германскія адносіны ва ўмовах рурскага крызісу

Пачатак рурскага крызіса. Пазіцыя СССР і Польшчы адносна падзей у Руры зімой – вясной 1923 г. Змена ўрада ў Польшчы і змяншэнне напружанасці ў польска-савецкіх адносінах. Рэвалюцыйны крызіс восенню у Германіі і развіццё савецка-польска-германскіх адносін.

Подобные документы

 • Пачатак польска-савецкай вайны. Спробы мірнага ўрэгулявання ў канцы 1919 – пачатку 1920 г. Рыжскі мірны дагавор. Контрнаступленне польскай арміі на Вісле. Прычыны перамогі польскай арміі ў Варшаўскай бітве. Адносіны з заходнімі дзяржавамі ў Польшчы.

  реферат, добавлен 01.09.2017

 • Палітычны крызіс 1939 года ў Еўропе. Ініцыятывы СССР у знешняй палітыцы па стварэнню бяспекі на еўрапейскім кантыненце. Савецка-французска-англійскія перамовы ў Маскве. Савецка-германскія дагаворы ў жніўні-верасні 1939 г. Савецка-фінляндская вайна.

  реферат, добавлен 25.12.2014

 • Палітыка Г. Штрэземана па збліжэнню з Захадам і пазіцыя СССР. Інцыдэнт у гандлёвым прадстаўніцтве ў Берліне і яго ўрэгуляванне. Курс Германіі на ўступленне ў Лігу нацый і СССР. Пачатак савецка-германскіх гандлёвых і палітычных перамоў у канцы 1924 г.

  лекция, добавлен 01.09.2017

 • Стабілізацыя ў галіне міжнародных адносін з заканчэннем так званага Рурскага крызісу 1923 г. Міжнародная канферэнцыя 1925 г. у Лакарна. Спроба стварэння сістэмы калектыўнай бяспекі ў Еўропе і праца Жанеўскай міжнароднай канферэнцыі па разбраенню.

  реферат, добавлен 05.01.2011

 • Савецка-французска-англійскія перамовы ў Маскве летам 1939 года. Умовы падпісання і змест савецка-германскага дагавора ў жніўні-верасні 1939 г. Савецка-фінляндская вайна. Знешняя палітыка СССР на напярэдадні і ў першы перыяд Другой сусветнай вайны.

  контрольная работа, добавлен 11.10.2012

 • Нападзенне фашысцкай Германіі на СССР. Мэты Германіі ў вайне супраць Савецкага Саюза. Дзейнасць савецкіх і партыйных органаў па мабілізацыі сіл і сродкаў краіны для барацьбы з агрэсарам. Аналіз сусветная вайна і міждзяржаўных сацыяльна-класавых адносін.

  контрольная работа, добавлен 11.10.2012

 • Адукацыя Беларускай ССР. Гаспадарчае і культурнае будаўніцтва. Польска-савецкая вайна ў лёсе Беларусі. Аднаўленне беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці ў гады вялікай разрухі. Пастанова аб нацыяналізацыі фабрыкаў, заводаў, прамысловых прадпрыемстваў.

  реферат, добавлен 22.09.2010

 • Палянізацыі шляхты і роля ў гэтай палянізацыі каталіцкага касцёла. Наданне польскай мове характар рэфармацыйнай, распаўсюджвання яе ў Літве (Беларусі). Прычыны, што спрыялі перамозе польскай мовы, змаганьне, за дэмакратызацыю і "экзэкуцыю правоў".

  реферат, добавлен 21.05.2009

 • Паўстанне 1863–1864 гг. у Польшчы, Літве i Беларусі. Знішчэнне прыватнай зямельнай уласнасці і ўвядзенне ўраўняльнага землекарыстання без эксплуатацыі чужой працы. Утварэнне беларускай нацыі, а таксама пачатак беларускага нацыянальна-вызваленчага руху.

  лекция, добавлен 30.07.2013

 • Пачаток XIX ст. та напружаныя міжнародныя адносіны, якія выліваліся ў ваенныя канфлікты. Палітыка царызму ў Беларусі. Пачатак і ход вайны, планы Напалеона ў адносінах да Беларусі. Перамена палітыкі Александра I да Беларусі пасля перамогі над Напалеонам.

  контрольная работа, добавлен 13.11.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.