Проза Галини Пагутяк: герметичність як домінанта індивідуального стилю

Розгляд особливостей побудови часопросторових моделей художнього світу письменницею. Окреслення характерних рис індивідуального стилю Г. Пагутяк. Визначення особливостей герметичності як літературного явища. Характеристика її як домінанти в прозі авторки.

Подобные документы

 • Розгляд головних етапів життя та творчості майстра психологічної новели Василя Стефаника. Дослідження особливостей індивідуального стилю написання в реалістичному змалюванні становища селянства XIX століття, морального, соціального і духовного буття.

  курсовая работа, добавлен 10.06.2010

 • Дослідження специфіки моделювання ідентичності героя й визначення провідних типів характеру як стилетворчих чинників. Розкриття впливу домінуючої світоглядної моделі на своєрідність художнього тексту. Розгляд аксіологічних концептів в жіночої прозі.

  автореферат, добавлен 30.10.2013

 • Аналіз поняття індивідуального стилю письменника та перекладача, а також його складові. Дослідження колірних уподобань, їх вплив на продукт творчості. Визначення символічного значення основних кольорів: червоного, білого, жовтого, чорного, сірого і інших.

  статья, добавлен 09.01.2019

 • Стиль як ідейно-художнє явище, яке охоплює форму і зміст художніх творів. Вивчення історії дослідження стилю в літературознавстві. Визначення особливостей індивідуального стилю митця. Періодизація стилів епохи. Мистецтво ренесансу, бароко, класицизму.

  реферат, добавлен 22.06.2015

 • Аналіз ролі наскрізних епітетів у творах "Урізька готика" Г. Пагутяк та "Джонатан Стрейндж та містер Норрелл" С. Кларк як засобу втілення фантастичного компоненту художнього світу творів. Характеристика типів повторів у сфері епітетних структур.

  статья, добавлен 03.03.2018

 • Осягнення рівня художньої досконалості образних моделей. Виявлення стильових домінант у прозовій творчості Марії Матіос. Зв'язок ґендерної проблематики з традиціями вітчизняної фемінної прози. Визначення місця прозаїка в сучасному літературному контексті.

  автореферат, добавлен 26.08.2015

 • Проблема з’ясування рис індивідуального стилю У. Самчука. Аналіз світоглядної основи творчості митця. Вивчення змісту творів прозаїка: "Волинь", "Ост", "Юність Василя Шеремети", "Марія". Звертання автора до традицій давнього українського письменства.

  автореферат, добавлен 27.02.2014

 • Розуміння стилю в межах різних теоретико-літературних дискурсів (ейдосному, літературознавчій граматиці, персоналістському). Дослідження особливостей художнього стилю М.В. Гоголя. Осмислення різниці між стилем та ладом, властивим творчості письменника.

  автореферат, добавлен 30.07.2015

 • Характеристика та визначення наративної макроструктури прозового тексту, розгляд її специфіки через призму теорії фікційних світів. Особливості повісті Г. Пагутяк "Захід сонця в Урожі", аналіз психічних й фізичних дій героя та його світу фантазій.

  статья, добавлен 31.05.2017

 • Специфіка побудови художнього світу повісті Г. Журби, резонансність виявів особистісно-психологічної домінанти письменниці та стильової домінанти її прози. Приклади мовно-стильового забарвлення багатоголосся її персонажного світу, ключові образи-метафори.

  статья, добавлен 11.07.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.