Проза Галини Пагутяк: герметичність як домінанта індивідуального стилю

Розгляд особливостей побудови часопросторових моделей художнього світу письменницею. Окреслення характерних рис індивідуального стилю Г. Пагутяк. Визначення особливостей герметичності як літературного явища. Характеристика її як домінанти в прозі авторки.

Подобные документы

 • Визначення характерних світоглядних і формальних рис повоєнної польської прози пограниччя шляхом системного аналізу її часопросторових та гетерологічних складових. Риси новаторства художньої інтерпретації теми "кресів" у прозі Одоєвського і Кусьнєвича.

  автореферат, добавлен 29.10.2013

 • Жанрові особливості в художній прозі сучасного іспанського письменника Фелікса Пальми. Виокремлення жанрового змісту, аналіз жанрових й стильових домінант, основних мотивів. Особливості індивідуального стилю письменника, зв’язок із літературною традицією.

  статья, добавлен 29.03.2017

 • Виявлення особливостей портретування в малій прозі О. Кобилянської, окреслення типів портретів, які використовує письменниця для змалювання образів персонажів, їх ролі в художньому просторі малої прози буковинської авторки. Засоби художньої виразності.

  статья, добавлен 08.04.2019

 • Дослідження семантичних особливостей колористики творів Максима Рильського. Визначення значення і функції колористичних образів у формуванні індивідуального стилю поета. Епітет у Максима Рильського, як поетично-концептуальний центр всього висловлювання.

  статья, добавлен 31.01.2018

 • Вплив постмодерної філософської естетики на твори Г. Пагутяк та В. Шевчука. Дослідження тенденцій нового українського готичного жанру, використовуючи його традиційні елементи, на прикладі порівняльного аналізу оповідань "Павло Диякон" та "Видіння Орфея".

  статья, добавлен 07.05.2019

 • Аналіз поетичної мови Тичини як феномену мовомислення поета, його особливостей втілювати в слові індивідуальну картину світу, мотивовану філософією його ставлення до життя. Цілісне сприйняття індивідуального стилю поета, розуміння природи його мови.

  статья, добавлен 06.11.2018

 • Характеристика ідейно-змістового рівня книги М.І. Лояна та З.І. Шевцової "Таромське: перегук століть". Аналіз особливостей літературного контексту об’єднаних у ній спогадів та краєзнавчих пошуків авторів, особливостей стилю оповіді в трьох її розділах.

  статья, добавлен 21.04.2020

 • Визначення факторів психології творчості Михайла Стельмаха-прозаїка, а також ролі зображувально-виражальних засобів у розкритті характерів персонажів. Розкриття особливостей індивідуального стилю митця у зв'язку з проблемою психологізму його романів.

  автореферат, добавлен 25.04.2014

 • Дослідження особливостей набоковської поетики і функції її характерних прийомів. Визначення ролі ігрового початку в створенні оригінального художнього світу письменника. Опис фігури героя-художника і системи жіночих образів в різних романах 20-30-х рр.

  автореферат, добавлен 23.11.2013

 • Розгляд особливостей образу Парижа у романі Г. Пахутяк "Біограф Леонтовича", який подається як символ особливих побажань героїв і створює конфлікт між реальним та ідеальним світом. Аналіз особистого сприйняття героїв про місто-мрію чи географічну область.

  статья, добавлен 07.05.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.