Взаємодія та взаєморозуміння в контексті етики та культури ділового спілкування

Визначення взаємодії. Вплив етичних норм і правил на спільну діяльність. Якості, які допомагають підвищити особистісний вплив. Рівні взаєморозуміння та моральні бар'єри на шляху до нього. Основні механізми взаєморозуміння та роль етики в їх застосуванні.

Подобные документы

 • Вплив християнської етики як на духовно-світоглядні орієнтації, так і на соціальне функціонування суспільства. Побутові православні морально-етичні особливості та вищої моральності. Взаємоплив офіційної християнської культури і народного християнства.

  статья, добавлен 29.09.2016

 • Поняття етикету як зведення норм і правил поведінки, прийнятих у відповідній спільності людей. Основні види етикету: придворний, дипломатичний, військовий та ін. Головні характеристики загальногромадянського етикету та етики ділового спілкування.

  контрольная работа, добавлен 20.11.2009

 • Роль мовних засобів у процесі вербалізації аналізованих концептів ділової етики. Дослідження мови як невід’ємної складової соціальної реальності. Виявлення семантико-когнітивних особливостей текстів. Основні функції кодексів корпоративної етики.

  статья, добавлен 25.09.2017

 • Сутність етики ділової культури в системі корпоративної культури. Її порівняльний аналіз в різних країнах світу. Становлення і розвиток етики ділової культури в Україні в контексті забезпечення національної конкурентоспроможності в умовах глобалізації.

  реферат, добавлен 28.11.2014

 • Зміст, ідеали, категорії та імперативи дружинної етики Київської Русі. Взаємодія відмінних ідеалів етики в культурі ("воїнства Христового", "ідеального князя" та мирського). Розмітка та еволюція фундаментальних етичних категорій (доблесть, честь, слава).

  автореферат, добавлен 26.09.2013

 • Дослідження діалогічної етики через призму розкриття внутрішньої природи особистісної відповідальності, яка розглядається філософією діалогу на онтологічному рівні. Специфіка розвитку ідей діалогізму в російській релігійно-філософській традиції.

  автореферат, добавлен 06.11.2013

 • Значення якості мовлення педагога. Становлення етики як науки. Основні правила етики дошкільних працівників. Комунікативні якості мовлення. Вправи для відпрацювання мовного дихання, рухливості голосу, артикуляції. Художні засоби у мовленні педагога.

  реферат, добавлен 21.10.2014

 • Концептуальні основи категорійного апарату професійної етики військовослужбовців Збройних сил України як чинника формування маральних цінностей військовика. Філософський аналіз сутності поняття "категорія військової етики". Моральні цінності офіцера ЗСУ.

  статья, добавлен 21.10.2020

 • Моральні дилеми сучасного мистецтва у контексті професійної етики. Основна проблематика прикладної етики у сучасному мистецтві. "Мораль генія" та відповідальність у мистецтві. Екологічна естетика та естетичне виховання. Моральні провокації у мистецтві.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Дослідження проблеми професійної етики політиків та політологів. Моральні й політичні аспекти професійної етики політолога. Співвідношення прагматичних і моральних сторін політичної діяльності, зв'язок професійної етики та особистої моральності політика.

  статья, добавлен 20.11.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.