Взаємодія та взаєморозуміння в контексті етики та культури ділового спілкування

Визначення взаємодії. Вплив етичних норм і правил на спільну діяльність. Якості, які допомагають підвищити особистісний вплив. Рівні взаєморозуміння та моральні бар'єри на шляху до нього. Основні механізми взаєморозуміння та роль етики в їх застосуванні.

Подобные документы

 • Виникнення етики як науки та її місце в системі філософського знання. Вплив етики на формування та розвиток моральності особи. Мораль як форма суспільної свідомості. Моральна свідомість та моральна практика, основні проблеми взаємодії та взаємозв’язку.

  краткое изложение, добавлен 28.03.2020

 • Ділове спілкування та його особливості. Етичні норми ділових взаємовідносин, знання й уміння, пов'язані з обміном інформацією, використанням способів та засобів взаємовпливу, взаєморозуміння. Правила поведінки партнерів, які сприяють розвитку співпраці.

  реферат, добавлен 01.11.2015

 • Вивчення передумов виникнення і проблем формування екологічного обов'язку та відповідальності. Вплив праць представників "Римського клубу" на формування екологічної етики як наукового та культурного феномену. Проблеми реалізації ідей екологічної етики.

  статья, добавлен 14.08.2016

 • Сутність і значення етики ділової культури в системі корпоративної культури. Становлення і розвиток етики ділової культури в Україні в контексті забезпечення національної конкурентоспроможності в умовах глобалізації. Домінуючий колективізм компанії.

  курсовая работа, добавлен 27.10.2014

 • Етика як філософська дисципліна і як система характерних для певних спільнот моральних норм. Взаємозв'язки етики з іншими науками. Методологічні принципи етики. Джерела добування етикою емпіричного матеріалу. Мова етики і її співвідношення з мовою моралі.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Розкриття сутності понять "спілкування", "ділове спілкування", "культура ділового спілкування"; виокремлення основних компонентів культури ділового спілкування. Культура спілкування як компонент професійної компетентності фахівця та його професійна риса.

  статья, добавлен 05.04.2019

 • Дослідження структури ділового спілкування. Модель вербального та невербального комунікативного процесу. Розподіл ділового спілкування за змістом, за засобами обміну інформацією. Бар'єри сприйняття і розуміння. Рівні і соціальні типи ділового спілкування.

  курсовая работа, добавлен 06.12.2011

 • Поняття етики бізнесу та її становлення від найдавніших часів і до наших днів: рівні етичних правил, мораль буржуазного суспільства. Втілення ідеї "капіталізму добробуту" етико-економічної концепції Г. Форда в організації та її практичне значення.

  реферат, добавлен 05.11.2014

 • Етика ділового спілкування як навчальна дисципліна, аналіз її мети та завдань. Вивчення поняття, основних видів, ділового спілкування. Аналіз службового етикету як сукупності правил поведінки людей там, де відбувається їхня професійна діяльність.

  реферат, добавлен 22.10.2015

 • Сутність поняття "етика". Розгляд корпоративної етики, її роль як елемента управління і розвитку організації. Вплив ділової етики на розвиток міжнародного бізнесу. Характеристики етичного ведення міжнародного бізнесу, загальні норми поведінки інвесторів.

  статья, добавлен 22.04.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.