Найвищі моральні цінності людини: сенс життя і щастя

Суб'єктивний компонент цінностей. Домінування господарського, прагматичного підходу до всіх цінностей. Фундаментальні відношення та потреби людей. Утвердження вищих цілей і цінностей власного життя. Пафос революційного переформування дійсності.

Подобные документы

 • Концепція надлюдини Ф. Ніцше в контексті ґенези ідеї надлюдини в європейській філософії. Цінності особливого типу людини: творчість, духовне самовдосконалення, перемога над собою, воля до створення й утвердження цінностей, які примножують життєві сили.

  статья, добавлен 31.01.2018

 • Суттєві характеристики філософії. Вивчення своєрідної форми людського мислення та її особистого світогляду. Аналіз ставлення людини до природи, суспільства та духовного життя у всіх його основних проявах. Суть порівняння "дивних" людей та "реалістів".

  доклад, добавлен 22.02.2017

 • Дослідження людини постсучасного культурного простору. Аналіз її здатності стати активним суб'єктом творення та оновлення вищих духовних цінностей. Розгляд філософських інтерпретацій осмислення людського існування з точки зору вибору ціннісних орієнтирів.

  статья, добавлен 01.12.2017

 • Філософсько-антропологічне обґрунтування метафорики Платонової держави засобами трансцендентальної антропології. Спроба експлікації антропологічного сенсу влаштування життя справедливої держави як утвердження горизонтальної конституції спільного світу.

  статья, добавлен 18.03.2018

 • Соціокультурний контекст аналізу трансформативних процесів у пострадянському просторі. Міфологізація політики та ідеології західних цінностей. Актуалізація етатизму в сучасному державотворенні як підміна побудови національних цінностей державницькими.

  статья, добавлен 04.03.2019

 • Характеристика основних гуманістичних засад творчо-діяльної особистості в процесі задоволення потреб, втілення інтересів та цінностей на шляху до стабілізаційного суспільства. Знайомство з особливостями становлення проблеми самореалізації особистості.

  автореферат, добавлен 28.09.2013

 • Філософський аналіз феномену ідеалу у концепціях представників класичної філософії. Значення вищих цінностей у життєдіяльності соціуму. Моральні, етичні та соціальні ідеали, відображені в творах філософів Античності, Середньовіччя та Відродження.

  статья, добавлен 27.07.2016

 • Участь людської особи в добрі. Повнота самовіддання благу, неподільності ставлення людини до добра, особистісному характері її самовіддання. Досвід "спорідненості" між благом і людською особою. Перемога добра та його унікальна роль у житті людини.

  статья, добавлен 08.04.2019

 • Зростання інтересу у філософській, культурологічній, соціологічній, історичній думці тощо до різностороннього осмислення духовності народу, його споконвічних цінностей. Визначення пріоритетних ціннісних основ соціотворення незалежної Української держави.

  статья, добавлен 30.01.2016

 • Характеристика авангардизму як художньої течії, форми світогляду і світорозуміння, цілісне уявлення про відносини людини і світу, як образно і філософськи осмислену систему буття. Зв'язок виникнення авангардизму з оновленням цінностей соціального життя.

  статья, добавлен 28.02.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.