Єврейський вектор Одеси у розвитку бібліотечної справи СРСР у першій половині ХХ ст.: біоісторіографічний ракурс

Роль євреїв-науковців у розвитку бібліотечної справи у СРСР у першій половині ХХ ст. Вплив євреїв-інтелектуалів на строкатість тенденцій розвитку бібліотекознавства. Долі одеських бібліотечних євреїв-працівників у контексті перипетій зазначеного періоду.

Подобные документы

 • Аналіз українського етнокультурного розвитку та етнічних процесів у другій половині XVI ст. Характеристика наукових напрацювань із зазначеної тематики. Доведення спільності походження українців. Характеристика особливостей функціонування української мови.

  статья, добавлен 09.05.2018

 • Аналіз сучасного стану розвитку реферативних журналів і баз даних у таких країнах, як Російська Федерація, Білорусь, Казахстан і Україна. Оцінка подальших перспектив розвитку реферативної справи в контексті побудови сучасного інформаційного суспільства.

  статья, добавлен 30.12.2017

 • Аналіз впливу політичної кризи, що склалася в Туреччині наприкінці ХХ ст., на вектор розвитку турецької літератури загалом і драматургії зокрема. Тематика доробку турецьких драматургів тоталітарного періоду, шлях подолання турецькими авторами труднощів.

  статья, добавлен 06.02.2019

 • Характеристика важливої специфіки процесів автоматизації читальні. Особливість комп’ютеризації національних, публічних і університетських книгозбірень. Аналіз методики прогнозування основної програми "Усна історія бібліотечної справи в Україні".

  автореферат, добавлен 05.08.2014

 • Виявлення ключових філософсько-естетичних аспектів стилю "модерн" в контексті творення антроморфного образу у монументальному мистецтві. Висвітлення інтерпретації цих трактувань на прикладі оздоблення стінописом та вітражем архітектурних споруд.

  статья, добавлен 04.03.2019

 • Специфічні риси сучасної культури України. Проблема входження України до єдиного європейського та світового освітнього простору в рамках Болонського процесу. Розвиток живопису, скульптури і графіки, музики. Стан музейної справи та бібліотечної мережи.

  реферат, добавлен 23.06.2014

 • Інформативність показників статистики про стан бібліотечної справи в Україні у відповідних виданнях. Методичні аспекти зведення даних на основі інформаційної технології. Розробка інтегрованої автоматизованої системи та головні напрямки її оптимізації.

  автореферат, добавлен 28.09.2015

 • Аналіз проблеми функціонування традиційних народних мистецтв як промислів. Українська вишивка як невід'ємна частина українського одягу, а згодом — і промисловості. Стан вишивального промислу на території України наприкінці ХІХ - у першій половині ХХ ст.

  статья, добавлен 02.03.2018

 • Тенденції розвитку музейної справи в Україні, яка має значну кількість історико-культурних пам'яток. Музейні об'єкти, які входять до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Рівень державного менеджменту у сфері охорони та збереження культурних об’єктів.

  реферат, добавлен 14.12.2011

 • Бібліотека як дієвий центр культурно-освітньої діяльності в селах України. Поступовий розвиток бібліотечної справи внаслідок бідності книжкового фонду. Фінансування мережі сільських бібліотек за залишковим принципом. Проведення виставок, днів книги.

  статья, добавлен 03.08.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.