Єврейський вектор Одеси у розвитку бібліотечної справи СРСР у першій половині ХХ ст.: біоісторіографічний ракурс

Роль євреїв-науковців у розвитку бібліотечної справи у СРСР у першій половині ХХ ст. Вплив євреїв-інтелектуалів на строкатість тенденцій розвитку бібліотекознавства. Долі одеських бібліотечних євреїв-працівників у контексті перипетій зазначеного періоду.

Подобные документы

 • Характерні ознаки регіональної хорової культури в контексті соціальних реалій. Визначення факторів впливу на її розвиток. Виокремлення основних складових хорової культури, які відображають особливості світоглядних детермінант науковців цього періоду.

  статья, добавлен 05.04.2018

 • Аналіз розвитку освіти робітників і селян, ліквідації неписьменності української нації. Дослідження роботи державних органів другої половини ХІХ ст. під впливом творчості Т. Шевченка, М. Драгоманова, І. Франка, П. Скоропадського, В. Вернадського.

  статья, добавлен 23.09.2017

 • Аналіз українських дореволюційних газетних видань як джерело вивчення історії музейної справи в Україні в період Російської імперії. Класифікація інформації з газетної періодики щодо музеєзнавства. Аналіз стану розвитку музеїв у досліджуваний період.

  статья, добавлен 25.09.2017

 • Ян Пфістер у мистецькому середовищі Львова в кінці ХVІ — першій половині ХVІІ ст. Скульптурне оздоблення каплиці Боїмів та Успенської церкви у Львові. Основні мотиви в оздобленні архітектури Ренесансу. Пам'ятки епітафійного та надгробкового характеру.

  реферат, добавлен 09.02.2014

 • Загальне поняття про модернізм, абстракціонізм, авангардизм. Коротка біографічна довідка з життя Казимира Малевича. Експресіонізм як напрям в мистецтві та літературі в першій половині ХХ ст. Кубізм, сюрреалізм, футуризм, дадаїзм та постмодернізм.

  презентация, добавлен 19.04.2012

 • Історія української культури в системі гуманітарного знання, головні джерела та етапи її формування, відмінні особливості та фактори, що вплинули на даний процес. Культурні процеси України в ХІV - першій половині ХVII ст. Специфіка їх протікання в XX ст.

  курс лекций, добавлен 29.03.2015

 • Функціонування традиційних народних мистецтв як промислів. Розгляд української вишивки, що була невід’ємною частиною народної творчості і промисловості. Суть стану вишивального промислу на території України наприкінці ХІХ - у першій половині ХХ століття.

  статья, добавлен 05.03.2019

 • Дослідження розвитку кіномережі Херсонщини та використання її в організації радянської пропаганди через кіномистецький культурний простір. Покращення забезпечення кіномережі новітньою кіноапаратурою, електростанціями та обладнанням для розвитку.

  статья, добавлен 16.12.2018

 • Історія та основні етапи становлення книгознавчої наукової школи України, її сучасний стан та подальші перспективи. Цензура щодо україномовної освітньої літератури. Характер книговидання в роки Першої світової війни, географія його розповсюдження.

  контрольная работа, добавлен 28.11.2009

 • Передумови духовного відродження та суспільно-політичне становище українських земель у першій половині ХІХ століття. Становлення нової української літератури та літературної мови. Образотворче, театральне, музичне мистецтво першої половини ХІХ століття.

  реферат, добавлен 21.04.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.