Щасливий випадок. Інтелектуальна гра для учнів 8 класу

Огляд екологічної ситуації у світі та в Україні. Моральне, естетичне та патріотичне виховання учнів на уроках біології. Формування творчої активності, вміння працювати в групах та висловлювати свою думку. Спосіб живлення рослин. Фактори неживої природи.

Подобные документы

 • Передумови та закономірності формування економічного та естетичного виховання учнів. Дидактичні проблеми підготовки вчителів до економічного виховання учнів. Можливості активізації навчального процесу з метою посилення творчого спрямування навчання.

  реферат, добавлен 15.10.2010

 • Дослідження питань навчально-виховного процесу на уроках фізики в допоміжній школі. Формування пізнавальної активності як основа розвитку творчої навчально-пізнавальної діяльності. Розвиток пізнавальної активності учнів 7-9-х класів на уроках фізики.

  статья, добавлен 02.06.2018

 • Повторення знань про трикутник, ознайомлення учнів з класифікацією трикутників. Розвиток пам’яті, вміння аналізувати, класифікувати та узагальнювати, висловлювати та обґрунтовувати власну думку. Виховання ініціативності та інтересу до вивчення предмету.

  разработка урока, добавлен 04.04.2014

 • Необхідна ланка в процесі морального виховання – моральна освіта. Сутність шляхів, засобів і методів формування моральних взаємовідносин у процесі спільної діяльності учнів. Педагогічні умови виховання моральних якостей учнів молодшого шкільного віку.

  курсовая работа, добавлен 13.03.2014

 • Теоретичне обґрунтування проблеми формування пізнавальних інтересів учнів. Розвиток творчої активності школярів в процесі вивчення хімії. Психолого-педагогічні умови формування розвитку творчого мислення та активізації накопичених знань і вмінь учнів.

  курсовая работа, добавлен 29.12.2015

 • Завдання, зміст і методика виховання дітей в родині. Духовно-моральне виховання як спосіб формування у дітей високої духовності та моральної чистоти. Шляхи підвищення педагогічних знань батьків. Види й необхідні методи роботи з батьками учнів.

  реферат, добавлен 11.01.2009

 • Окреслення проблеми естетичного виховання учнів засобами мистецтва слова на уроках української літератури на основі аналізу науково-методичних праць Н. Волошиної. Особливості уроку літератури як дослідження мистецтва слова й естетичного виховання.

  статья, добавлен 30.08.2018

 • Складність естетичного виховання особистості у вищий освіті в Україні. Розгляд духовних потреб учнів. Дослідження професійної культури вчителя, прагнення до самовдосконалення та саморозвитку. Проблема формування естетичного в духовному світі педагога.

  статья, добавлен 04.03.2019

 • Педагогічні основи естетичного виховання учнів шляхом використання методу організації діяльності, формування досвіду поведінки. Естетичне виховання, його сутність. Особливості естетичного виховання учнів. Виховний захід для студентів на тему: "Виставки".

  контрольная работа, добавлен 07.07.2012

 • Сутність проектної діяльності. Знайомство учнів із етапами роботи над проектом. Навчання розрізнянню етапів. Формувати вміння працювати на кожному етапі над проектом. Розвиток пам'яті, мислення, активності учнів. Розвиток самостійної дослідницької роботи.

  разработка урока, добавлен 14.12.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.