Щасливий випадок. Інтелектуальна гра для учнів 8 класу

Огляд екологічної ситуації у світі та в Україні. Моральне, естетичне та патріотичне виховання учнів на уроках біології. Формування творчої активності, вміння працювати в групах та висловлювати свою думку. Спосіб живлення рослин. Фактори неживої природи.

Подобные документы

 • Виховання творчої здібності та уважності на уроках труда. Проведення позакласних заходів за фахом. Використання зразків готового виробу для заохочення учнів до подальшої плідної роботи. Впровадження у шкільну практику передового педагогічного досвіду.

  отчет по практике, добавлен 23.04.2014

 • Розгляд питань виховання моральної свідомості учнів 5-7 класів на уроках трудового навчання. Визначення загальних психолого-педагогічних умов впливу праці на моральний розвиток учнів. Формування моральних знань і виховання етичних ставлень до оточуючих.

  автореферат, добавлен 22.02.2014

 • Формування екологічної свідомості та культури засобами навчального предмета. Підвищення екологічної грамотності учнів, озброєння їх навичками бережливого використання природних ресурсів, формування активної, гуманної позиції у ставленні до природи.

  доклад, добавлен 30.03.2014

 • Аналіз педагогічних поглядів В. Сухомлинського на вирішення проблеми морально-етичного виховання сучасних молодших школярів. Дослідження філософської проблематики та виховного впливу філософсько-етичних творів педагога на моральне становлення учнів.

  статья, добавлен 21.07.2018

 • Вплив виховної діяльності культурно-освітніх, громадських товариств і церкви на моральне виховання учнів загальноосвітніх шкіл Галичини. Організація виховання учнів у процесі навчання та позашкільній діяльності. Особливості підготовки учительських кадрів.

  автореферат, добавлен 13.10.2013

 • Проблема обґрунтування організації проектно-технологічної діяльності на уроках трудового навчання в процесі вивчення технічних видів праці з метою розвитку творчої активності учнів 5-9 класів. Методика викладання технології, діяльність вчителя та учнів.

  автореферат, добавлен 28.07.2014

 • Дослідницька діяльність учнів школи з екології. Формування світогляду та екологічного типу мислення особистості, її духовного розвитку, активності з вивчення й охорони природи, відповідальності за власні вчинки та поведінку інших стосовно довкілля.

  статья, добавлен 14.08.2016

 • Основні напрями формування самосвідомості та особистісного патріотизму учнів. Основні положення, методи, напрями, форми військово-патріотичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах. Методика викладання у школі предмета "Захист Вітчизни".

  статья, добавлен 03.02.2018

 • Розкриття особливостей формування творчої активності молодших школярів у процесі музичного навчання. Психолого-педагогічні умови, які забезпечують формування творчої активності молодших школярів у музичному навчанні. Формулювання завдань вчителя музики.

  статья, добавлен 04.11.2018

 • Значення естетичного виховання учнів початкової школи у процесі становлення особистості. Особливості застосування виховного потенціал позакласної роботи з метою розкриття учням системи універсальності світу, розширення кругозору та світосприйняття.

  статья, добавлен 02.02.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.