Щасливий випадок. Інтелектуальна гра для учнів 8 класу

Огляд екологічної ситуації у світі та в Україні. Моральне, естетичне та патріотичне виховання учнів на уроках біології. Формування творчої активності, вміння працювати в групах та висловлювати свою думку. Спосіб живлення рослин. Фактори неживої природи.

Подобные документы

 • Аналіз питання теорії і практики формування художніх та естетичних здібностей, творчої активності обдарованих учнів. Пошук інноваційних форм, методів художньо-естетичного виховання та формування творчої активності обдарованих учнів засобами мистецтва.

  статья, добавлен 15.11.2018

 • Методика формування моральної свідомості і поведінки повинна бути звернена до духовної суті учнів. Зміст навчально-рухової діяльності включає ситуації, які можна використовувати для виховання почуття поваги до слабкого, почуття обов'язку і відданості.

  реферат, добавлен 03.02.2011

 • Зміст, мета і завдання неперервної екологічної освіти в Україні. Природоохоронне виховання, як психолого-педагогічний процес. Спостереження і народознавчий підхід, як основні методи формування психологічного потягу до природи у молодших школярів.

  дипломная работа, добавлен 03.03.2015

 • Виховна робота вчителя над розвитком історичної свідомості учнів, формування вміння у старшокласників висловлювати свою думку, обґрунтовувати її, використовуючи архівні матеріали. Проведення заняття у формі диспуту, аналіз його педагогічної ефективності.

  конспект урока, добавлен 08.12.2014

 • Особливості та принципи побудови участі учнів у дослідницькій і практичній роботі на уроках біології, яка глибоко впливає на розвиток учнівських пізнавальних здібностей. Дослідна ділянка-лабораторія, домашні досліди, дослідна робота учнів на уроках.

  научная работа, добавлен 01.03.2013

 • Педагогічні умови формування екологічної свідомості учнів естетичними засобами. Основні напрямки гуманітаризації екологічної освіти у школах Німеччини. Особливості підготовки кадрів до реалізації виховання учнів в дусі естетичного сприйняття середовища.

  автореферат, добавлен 10.10.2013

 • Методи реалізації творчої діяльності на уроках трудового навчання. Активізація пізнавальної активності учнів. Проблемне навчання як вид стимулювання творчої діяльності дитини. Пізнавальні завдання для створення педагогічної ситуації на уроці праці.

  курсовая работа, добавлен 02.11.2014

 • Трудова підготовка учнів як невід'ємна складова навчально-виховного процесу. Організоване поєднання навчально-виховної роботи з практичної трудовою діяльністю. Формування вмінь і навичок працювати та виховання любові і поваги до праці у учнів в школі.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Моральне виховання учнів, його основні завдання у навчальному процесі українських шкіл Буковини. Зміст, форми і методи морального виховання учнів у позашкільній роботі. Суть вимог до вчителя і його роль як організатора і керівника морального виховання.

  автореферат, добавлен 09.11.2013

 • Передумови та закономірності формування економічного та естетичного виховання учнів. Дидактичні проблеми підготовки вчителів до економічного виховання учнів. Можливості активізації навчального процесу з метою посилення творчого спрямування навчання.

  реферат, добавлен 15.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.