Щастя в етичній концепції "Конкордизму" Володимира Винниченка

Специфіка, домінанти та традиції розвитку проблеми щастя в історії етичної думки, що стало підгрунтям для формування Винниченкової концепції щастя. З’ясування ключових проблем, які обумовили зміст морально-етичних шукань у житті та творчості митця.

Подобные документы

 • Освітлення цілісної картини концепції свободи у філософській спадщині Т. Шевченка. Розгляд розуміння цього феномену як передумови щастя і необхідної умови розкриття істинної природи людини. Аналіз множинності значень, які поет вкладав у поняття "свобода".

  статья, добавлен 31.01.2018

 • Проблема свободи у творчості Т. Шевченка, її розуміння свободи як передумови щастя і умови розкриття істинної природи людини. Індивідуальний досвід відстоювання власної духовної свободи, її плекання та роль для формування вартісних людських якостей.

  статья, добавлен 24.06.2017

 • Визначення засад соціально-релігійної філософії Липківського. Розкриття місця його духовної спадщини у морально-етичній традиції українського філософування, його концепції українського вільного національного розвитку та "всенародної соборноправності".

  автореферат, добавлен 24.07.2014

 • Основні ознаки "сродної праці" як однієї з ключових філософських концепцій Г. Сковороди, її вплив на формування особистості. Теологічні, соціологічні, містичні, релігійні ідеї концепції. Аналіз поняття щастя, пізнання внутрішньої сутності і духовності.

  статья, добавлен 20.04.2016

 • Життя і творчість поета-байкаря Г. Сковороди, формування його світогляду. Система філософських поглядів Г. Сковороди, його міркування про щастя, відношення філософа до Бога, Біблії, людини та світу. Людина як мікрокосм та її місце у працях філософа.

  реферат, добавлен 14.12.2015

 • Стислий опис життєвого шляху та творчої діяльності Григорія Сковороди — українського просвітителя-гуманіста, філософа, поета, педагога. Філософські погляди Г. Сковороди, його міркування про щастя. Людина як мікрокосм та її місце у працях філософа.

  контрольная работа, добавлен 24.04.2015

 • Систематизація філософських поглядів митрополита В. Липківського. Засади соціально-релігійної філософії мислителя, аналіз основних питань і проблем, якими він займався. Місце його духовної спадщини у морально-етичній традиції українського філософування.

  автореферат, добавлен 30.10.2013

 • Аналіз розвитку громадянського суспільства, історичне призначення якого визначається потребами та інтересами окремого індивіда, його прагненням до справедливості, щастя і громадянських свобод. Моральна складова формування людяності у суспільному житті.

  статья, добавлен 11.04.2018

 • Проблеми вирізнення українського способу буття філософської антропології. Аналіз етичної антропології В. Винниченка як прикладу, який сам спрямовує до висновку стосовно форми концептуалізації, поширюваній у межах філософсько-антропологічної думки України.

  статья, добавлен 20.07.2018

 • Філософські концепції суспільного прогресу. Історико-філософські дослідження проблеми суспільного розвитку. Концепції сучасних мислителів про сенс і призначення історії. Значення історичних досліджень Ясперса та Бердяєва в сучасній філософській науці.

  контрольная работа, добавлен 30.05.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.