Щастя в етичній концепції "Конкордизму" Володимира Винниченка

Специфіка, домінанти та традиції розвитку проблеми щастя в історії етичної думки, що стало підгрунтям для формування Винниченкової концепції щастя. З’ясування ключових проблем, які обумовили зміст морально-етичних шукань у житті та творчості митця.

Подобные документы

 • Зауваження на практичному аспекті, що пов’язаний з проблемою ідеального. Визначення сенсу життя як прагнення людини через творчість піднестися над матеріальним, плинним, смертним до вічного; відшукувати щастя і спокій в Богові; духовно поєднатись з Ним.

  статья, добавлен 30.12.2017

 • Особливості антропологічної та морально-етичної концепцій Антонія Радивиловського. Вплив католицької та протестантської антропології на формування антропологічної і морально-етичної концепцій Радивиловського. Особливості трактування багатства і бідності.

  автореферат, добавлен 27.07.2015

 • Проблема вибору смислу життя та соціокультурної детермінації людини. Пошук індивідуумом стійкої платформи для здобуття щастя. Аналіз концепцій осмисленої життєдіяльності людської екзистенції з позицій феліцітарності та розвитку соціокультурності людини.

  статья, добавлен 23.07.2017

 • Предфілософський шлях Григорія Сковороди. Фактори, які вплинули на формування світогляду великого українця. Пізнання самого себе як основний крок до щастя. Концепція "сродної" праці. Фундаментальні цінності та стиль філософського мислення Сковороди.

  реферат, добавлен 30.03.2009

 • Життєвий шлях та формування світогляду Григорія Сковороди. Ідея чистої або "сродної" праці в системі філософських поглядів Григорія Сковороди. Проблема людини та досягнення нею щастя та гармонії з оточуючим світом у філософських поглядах Сковороди.

  реферат, добавлен 27.11.2016

 • Визначення основних джерел концепції органічної єдності, а саме ідеалістичної філософії Ф. Шелінга і Г Гегеля, а також православної теологічної традиції. Аналіз характеру і форм репрезентації даної концепції у соціальній філософії Володимира Соловйова.

  статья, добавлен 06.06.2018

 • Умови формування етичної складової світогляду Т.Г. Шевченка у зв’язку з його персональною ідентичністю. Відображення парадигми трактування особистості в творчості митця, наявність у ній персоналістської теодицеї. Аспект поглядів на суспільство і націю.

  автореферат, добавлен 25.08.2015

 • Історико-філософський аспект формування і розвитку проблеми Іншого. Філософсько-антропологічний зміст концепцій Іншого шляхом звернення до проблеми тілесності, а також дослідження проблеми ідентифікації особистості в інтерсуб’єктивному просторі.

  автореферат, добавлен 05.11.2013

 • Фундаментальне значення проблеми буття для філософської науки. Людські виміри проблеми буття. Основні змістовні аспекти, концепції та підходи до визначення поняття буття в історії філософської думки. Спосіб і форми існування матерії (рух, простір, час).

  реферат, добавлен 04.04.2015

 • Етапи становлення філософської думки у Стародавньому Китаї, її тісний зв'язок з міфологією та основні категорії. Історія розвитку та концепції філософських шкіл: конфуціанства, даосизму, легізму. Морально-правові погляди давньокитайських філософів.

  контрольная работа, добавлен 23.11.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.