Щастя в етичній концепції "Конкордизму" Володимира Винниченка

Специфіка, домінанти та традиції розвитку проблеми щастя в історії етичної думки, що стало підгрунтям для формування Винниченкової концепції щастя. З’ясування ключових проблем, які обумовили зміст морально-етичних шукань у житті та творчості митця.

Подобные документы

 • Сутність людини та підходи до її розуміння. Способи осмислення людського буття. Основні концепції сенсу життя людини. Визначення нормативного змісту щастя. Концепції філософської антропології. Щастя як вищий прояв реалізації сенсу життя особистості.

  контрольная работа, добавлен 07.12.2011

 • Міра доброчесності людини, сукупність факторів, які визначають її життєве благополуччя як об'єктивна основа щастя. Трактування категорії щастя у поглядах відомих мислителів. Здатність людини переживати почуття щастя і характер цього переживання.

  доклад, добавлен 24.03.2014

 • Щастя - вища телеономна категорія, яка завжди знаходилась в центрі філософських досліджень світських, церковних мислителів. Сімейне благополуччя для православних та католицьких проповідників - не обов’язкова умова земного щастя благочестивої людини.

  статья, добавлен 23.08.2018

 • Пошуки й визначення сенсу життя. Ототожнення щастя та засобу, що до нього веде. Життєвий загальнолюдський досвід. Відмінності в змісті внутрішнього світу особистості й реальних умов її життя. Важливість визначення суті справжнього щастя людини.

  реферат, добавлен 21.05.2013

 • Ознайомлення з отриманими результатами феноменологічного дослідження участі людської особи в добрі. Визначення та характеристика сутності щастя і цінності. Розляд особливостей та змісту щастя і повноти трансцендентності людської особи стосовно блага.

  статья, добавлен 29.09.2016

 • Теологічна складова поняття щастя. Прагнення до щастя як природне бажання, яке визначуване природою людини. Поняття щастя, його духовні та матеріальні передумови. Висловлювання великих людей про щастя. Тож яка людина може бути по справжньому щаслива?

  доклад, добавлен 14.10.2010

 • Вплив античних евдемонізму та гедонізму на становлення концепцій щастя у західній філософії. Недоліки заснованих на психологічному гедонізмі сучасних підходів до визначення щастя. Специфіка конституйованої в евдемонізмі кореляції між благом та щастям.

  статья, добавлен 08.10.2018

 • Суть сприймань про благословенне життя як складову уявлень про щастя в українській духовній культурі епохи бароко. Тлумачення бачень про щасливе земне життя християнина в спадщині А. Радивиловського в порівнянні зі спадком І. Гізеля та І. Галятовського.

  статья, добавлен 23.08.2018

 • Характеристика філософії Гоголя та Сковороди, її співзвучність. Звернення до морально-філософського рівня. Найважливіша складова етичної системи обох філософів – питання про щастя в різних його аспектах. Розуміння Бога у творах Юркевича, як вищого начала.

  реферат, добавлен 27.03.2011

 • Особливість потреби людини в любові та спілкуванні. Характеристика пошуків й визначення сенсу життя. Основні засоби досягнення щастя. Чинники, що визначають стан моральної вдоволеності. Уявлення про ідеал і сутність існування у світоглядному комплексі.

  контрольная работа, добавлен 07.02.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.