Видатки місцевих бюджетів на соціальний захист населення

Розгляд питань, пов’язаних із системою соціального захисту населення в Україні. Пріоритети розвитку. Аналіз використання бюджетних ресурсів місцевих бюджетів Чернівецької області на соціальний захист та соціальне забезпечення населення за 2015-2016 роки.

Подобные документы

 • Сутність, особливості системи, джерела фінансового забезпечення соціального захисту населення. Аналіз системи соціального захисту населення в Україні: державної допомоги сім'ям із дітьми, малозабезпеченим сім'ям, ветеранам. Житлові субсидії населенню.

  курсовая работа, добавлен 05.03.2012

 • Механізм фінансування соціального захисту та соціального забезпечення. Утримання соціально-культурної сфери. Особливості фінансування соціальної сфери на місцевому рівні. Поділ місцевих бюджетів на два самостійні функціональні види місцевих бюджетів.

  статья, добавлен 08.01.2019

 • Закріплені і регульовані доходи місцевих бюджетів, дотації, субсидії, субвенції. Видатки місцевих бюджетів та розподіл вільних бюджетних коштів. Використання резервних фондів та оборотної касової готівки. Особливості міжбюджетних взаємовідносин.

  реферат, добавлен 28.05.2009

 • Тенденції світового розвитку, що вплинули на розвиток національних систем соціального захисту населення та механізм економічної політики, спрямованої на фінансове забезпечення. Проблеми функціонування вітчизняної системи соціального захисту населення.

  статья, добавлен 30.10.2016

 • Розгляд порядку формування доходів місцевих бюджетів. Закріплені і регульовані доходи, дотації, субсидії і субвенції. Поняття про видатки місцевих бюджетів. Вільні бюджетні кошти. Резервні фонди. Оборотна касова готівка. Міжбюджетні взаємовідносини.

  реферат, добавлен 08.02.2011

 • Дослідження сутності і ролі місцевих бюджетів у проведенні регіональної політики. Формування доходів місцевих бюджетів та їх видатки. Структура регулюючих доходів і право на використання вільних бюджетних коштів. Основні функції місцевого самоврядування.

  реферат, добавлен 20.02.2011

 • Аналіз використання коштів місцевих бюджетів на прикладі Дніпропетровської області. Розгляд основних проблем забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів та шляхів їх вирішення. Визначення умов ефективного використання коштів місцевих бюджетів.

  статья, добавлен 06.04.2019

 • Визначення сутності та призначення видатків місцевих бюджетів. Аналіз ефективності планування і здійснення їх в Україні на сучасному етап, нормативно-правове те методологічне обґрунтування. Напрями оптимізації видаткової частини місцевих бюджетів.

  курсовая работа, добавлен 06.01.2014

 • Аналіз показників виконання Державного бюджету України за видатками на соціальний захист та соціальне забезпечення, а також їх складових в розрізі категорій громадян у 2011-2014 роках. Характеристика фінансів державних підприємств і організацій.

  контрольная работа, добавлен 21.07.2016

 • Визначення ролі бюджетних ресурсів в інвестиційному забезпеченні соціальної сфери на основі аналізу бюджетного забезпечення соціального розвитку в Україні та Сумській області. Організаційний механізм управління видатками місцевих бюджетів розвитку.

  автореферат, добавлен 08.09.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.