Видатки місцевих бюджетів на соціальний захист населення

Розгляд питань, пов’язаних із системою соціального захисту населення в Україні. Пріоритети розвитку. Аналіз використання бюджетних ресурсів місцевих бюджетів Чернівецької області на соціальний захист та соціальне забезпечення населення за 2015-2016 роки.

Подобные документы

 • Вивчення проблемних питань формування видаткової частини місцевих бюджетів. Діагностичний моніторинг виконання місцевих бюджетів області за видатками в розрізі галузей та адміністративно-територіальних одиниць. Використання коштів спеціального фонду.

  статья, добавлен 23.08.2018

 • Механізм наповнення місцевих бюджетів на прикладі зведеного бюджету Дніпропетровської області. Склад та структура доходів місцевих бюджетів, тенденції в структурі їх наповнення за період 2007–2011 рр. Напрями зміцнення фінансової бази місцевих бюджетів.

  статья, добавлен 01.01.2019

 • Формування місцевих бюджетів як одне з невирішених питань у взаємовідносинах між державним і місцевими бюджетами. Напрями забезпечення життєдіяльності місцевих бюджетів: розмежування компетенцій, функцій та обов’язків держави і органів самоврядування.

  статья, добавлен 28.11.2016

 • Дослідження основних особливостей формування місцевих бюджетів в Україні та характеристика місцевих податків і зборів як складових місцевого бюджету. Аналіз джерел формування бюджетів, висновки щодо необхідності вдосконалення системи місцевих бюджетів.

  статья, добавлен 06.04.2019

 • Дослідження особливостей формування, структури та шляхів зміцнення доходної бази місцевих бюджетів. Вивчення основних етапів розвитку міжбюджетних відносин в Україні. Аналіз доходів і видатків місцевого бюджету, на прикладі Дніпропетровської області.

  курсовая работа, добавлен 13.12.2010

 • Визначення поняття та характеристика видів фінансових бюджетів в Україні. Класифікація доходів бюджету. Аналіз принципів формування та використання місцевих бюджетів України. Визначення напрямків удосконалення процесу формування місцевих бюджетів.

  реферат, добавлен 04.11.2016

 • Зміст і роль бюджетної політики в державі, її головні цілі. Організація бюджетного процесу в Україні та його учасники. Динаміка витрат державного бюджету та їх вага в загальному обсязі видаткової частини на соціальний захист та соціальне забезпечення.

  контрольная работа, добавлен 11.04.2011

 • Дослідження економічного змісту місцевих бюджетів. Значення місцевого бюджету у соціально-економічному розвитку території. Планування і фінансування видатків на утримання шкіл-інтернатів. Вивчення зарубіжного досвіду у вирішенні проблем місцевих бюджетів.

  контрольная работа, добавлен 07.04.2010

 • Сучасний стан бюджетної системи в Україні. Аналіз фінансової спроможності місцевих бюджетів в умовах адміністративно-територіальної реформи. Опис рівня доходів міст в залежності от чисельності населення. Значення системи місцевого самоврядування.

  статья, добавлен 04.08.2017

 • Економічний зміст і структура місцевих бюджетів, їх місце в системі фінансів місцевих органів самоврядування. Нормативно-законодавча база та інформаційне забезпечення місцевих бюджетів. Порядок складання, розгляд та затвердження місцевих бюджетів.

  курсовая работа, добавлен 12.05.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.