Видатки місцевих бюджетів на соціальний захист населення

Розгляд питань, пов’язаних із системою соціального захисту населення в Україні. Пріоритети розвитку. Аналіз використання бюджетних ресурсів місцевих бюджетів Чернівецької області на соціальний захист та соціальне забезпечення населення за 2015-2016 роки.

Подобные документы

 • Сутність соціального захисту населення у ринковій економіці. Фінансове забезпечення як складова державної політики у сфері соціального захисту. Оцінка фінансування сфери соціального захисту за рахунок недержавних фондів та цільових позабюджетних фондів.

  дипломная работа, добавлен 04.06.2011

 • Аналіз необхідності вирішення завдання функціонування та соціально-економічного розвитку території і проблем, пов’язаних із використання місцевих фінансових ресурсів органами влади. Визначення основних джерел формування доходів місцевих бюджетів.

  статья, добавлен 01.09.2018

 • Склад місцевих бюджетів. Порядок формування доходної частини бюджету та розмежування видатків між різними ланками місцевих бюджетів. Аналіз виконання обласного бюджету Київської області. Проблеми та шляхи їх розв’язання при виконанні місцевих бюджетів.

  курсовая работа, добавлен 18.01.2011

 • Теоретико-методологічні засади фінансового забезпечення соціального захисту населення, його відмінності від поняття "фінансування". Визнання державою соціальних ризиків та вдосконалення методик визначення шкоди, заподіяної громадянину внаслідок їх дії.

  статья, добавлен 06.04.2019

 • Суть здійснення місцевих програм соціального захисту населення. Аналіз пріоритетів бюджетного механізму фінансування видатків суспільної сфери. Визначення державних соціальних стандартів і нормативів у формуванні заробітної плати та пенсій за віком.

  лекция, добавлен 20.06.2017

 • Розгляд сутності видатків місцевих бюджетів, їх ролі і характеристики в соціально–економічному розвитку регіонів. Аналіз складу та структури видатків місцевих бюджетів, а також особливостей їх фінансування на виконання власних та делегованих повноважень.

  магистерская работа, добавлен 22.03.2014

 • Методи регулювання місцевих бюджетів - головного каналу доведення до населення кінцевих результатів суспільного виробництва, спрямованих на суспільне споживання. Міжбюджетні трансферти, як головний фінансовий інструмент збалансованості місцевих бюджетів.

  курсовая работа, добавлен 11.12.2010

 • Підвищення рівня ресурсного забезпечення місцевих бюджетів шляхом розширення шляхів залучення фінансових ресурсів за рахунок використання отриманих органами місцевого самоврядування. Посилення контролю за ефективністю використання бюджетних коштів.

  статья, добавлен 23.08.2018

 • Особливості фінансового забезпечення соціальної сфери в Україні. Аналіз обсягів та динаміки видатків Державного бюджету на соціальну сферу за 2015-2016 роки. Розгляд фінансового забезпечення видатків на соціальний захист, соціальне забезпечення та освіту.

  статья, добавлен 28.08.2017

 • Забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів як одна з важливих проблем формування місцевих бюджетів в Україні. Зміна системи оподаткування - найбільш важливий напрямок процесу децентралізації бюджетних фінансових ресурсів.

  статья, добавлен 30.09.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.