Ідентифікація геосистем берегової зони водосховищ для оптимізації природокористування (на прикладі Київського водосховища)

Розробка методики ідентифікації геосистем берегової зони, її компонентів, що стосуються відповідного структурування, класифікацій і районування. Критерії геотонного структурування берегової зони на основі запровадженого поняття про неї як про макрогеотон.

Подобные документы

 • Тихий океан як найбільший за площею та найглибший з існуючих. Його головні особливості. Необхідність розчленування берегової океанічної лінії. Різноманіття органічного світу Індійського океану. Історія комплексного дослідження природи Атлантики.

  контрольная работа, добавлен 17.02.2014

 • Характеристика географічного положення лісостепової кліматичної зони. Опис кліматичних умов та ґрунтового покриву лісостепу. Аналіз основних негативних екологічних факторів лісостепової зони. Аналіз впливу сільськогосподарського освоєння на стан ґрунтів.

  презентация, добавлен 08.04.2017

 • Історія дослідження природних особливостей лісостепової зони України. Фізико-географічне положення, геолого-геоморфологічна характеристика, гідрогеологічні та кліматичні умови території. Біорізноманіття лісостепу: рослинність, тваринний світ, ландшафти.

  курсовая работа, добавлен 26.11.2017

 • Раскрытие понятия природно-техничекой геосистемы. Изучение классификации, свойств, процесса использования и преобразования геосистем. Характеристика экологического контроля. Рассмотрение инженерно-методических вопросов его нормирования и мониторинга.

  курсовая работа, добавлен 15.03.2014

 • Характеристика рельєфу, кліматичних умов та ландшафтів зони мішаних хвойно-широколистих лісів. Територія, клімат та рослинність лісостепу. Природні особливості степової зони. Причини та наслідки криз, а також порушень екологічної рівноваги в Україні.

  реферат, добавлен 08.02.2011

 • Выявление основных закономерностей формирования, устойчивости и развития геологических систем исследуемого региона. Разработка методов дистанционного исследования и картографирования информации. Определение характера антропогенной трансформации геосистем.

  автореферат, добавлен 27.12.2017

 • Походження лісостепу, характеристика географічних, природних умов, ресурсів лісостепової зони. Фізико-географічна характеристика лісостепової зони України. Географічне положення, ґрунти, кліматичні умови, ландшафти, рослинний та тваринний світ лісостепу.

  курсовая работа, добавлен 18.01.2013

 • Поняття "природна зона". Особливості природної зональності Північної та Південної Америки: географічне положення материка, природне районування, рельєф, клімат та кліматичні пояси, внутрішні води, рослинність та тваринний світ, зміна природи людиною.

  курсовая работа, добавлен 10.05.2009

 • Розгляд сучасних проявів змін клімату та результатів оцінювання за довготерміновим прогнозом впливу погодно-кліматичних умов на довкілля при глобальному потеплінні в зоні Західного Полісся України. Прогнозні зміни атмосферних опадів для зони Полісся.

  статья, добавлен 03.05.2019

 • Дослідження біогеохімічної структури субкисневої зони Чорного моря і основні відмінності від шару співіснування кисню і сірководню. Вивчення природи основних процесів, що визначають формування та існування субкисневої зони, просторово-часова структура.

  автореферат, добавлен 07.03.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.