Ідентифікація геосистем берегової зони водосховищ для оптимізації природокористування (на прикладі Київського водосховища)

Розробка методики ідентифікації геосистем берегової зони, її компонентів, що стосуються відповідного структурування, класифікацій і районування. Критерії геотонного структурування берегової зони на основі запровадженого поняття про неї як про макрогеотон.

Подобные документы

 • Удосконалення теоретико-методичних основ геоекологічної оцінки берегової зони. Аналіз ідентифікації й ранжирування джерел забруднення берега на основі багаторівневого підходу. Особливість покращення механізму реалізації програм природоохоронних заходів.

  автореферат, добавлен 28.08.2015

 • Дослідження еволюції теоретико-методологічних положень концепції берегових зон та міжнародного досвіду організації природокористування. Характеристика основних закономірностей функціонально-територіальної організації берегової зони Одеської області.

  автореферат, добавлен 25.02.2014

 • Аналіз морфографічних особливостей затоки та акумулятивної форми Сиваської лагунної берегової області, визначення їх географічного розташування та морфометричних характеристик. Побудова морфографічної схеми Сиваської лагунної берегової області.

  статья, добавлен 13.09.2017

 • Спільне вивченню територіальних та аквальних природних комплексів в береговій зоні моря, яка розглядається як парагенетичний ландшафтний комплекс. Розробка заходів щодо раціонального природокористування в береговій зоні чорноморського узбережжя Криму.

  дипломная работа, добавлен 23.08.2014

 • Особливість визначення здібностей гірських територій в цілому. Аналіз методики оцінювання рекреаційного потенціалу загального простору. Характеристика картографічного дослідження зони Горган. Формулювання основних заходів щодо оптимізації геосистем.

  автореферат, добавлен 22.07.2014

 • Характеристика ландшафтної та ландшафтно-геохімічної структури зони Хмельницької атомної електростанції. Розгляд рекомендацій щодо застосування результатів геоекологічної оцінки в системі екологічного контролю та оптимізації природокористування.

  автореферат, добавлен 30.10.2015

 • Зміни стану та структури геосистем, спричиненою інтенсивною господарською діяльністю, в зонах впливу АЕС. Геоекологічна оцінка антропогенного навантаження. Система контролю та управління природокористування. Негативні наслідки експлуатації об’єктів.

  автореферат, добавлен 26.08.2014

 • Вивчення географічного положення, особливостей берегової лінії та рельєфу, геологічної будови Південної Америки. Характеристика рослинного та тваринного світу, природного районування країни. Аналіз закономірностей горизонтальної та висотної зональності.

  презентация, добавлен 21.12.2011

 • Аналіз стану геосистем, що розташовані на істотно урбанізованих територіях. Характеристика басейнів малих річок Києва. Категорійно-класифікаційна схема рівнів стану малих урболандшафтних басейнових геосистем за ознаками ФАС (здатності до саморегуляції).

  автореферат, добавлен 25.02.2015

 • Природні умови зони мішаних лісів. Кліматичні умови зони, сонячна радіація, середня температура повітря, зволоження. Гідрологічна мережа та геолого-геоморфологічна будова зони мішаних лісів. Зональні типи ґрунтів. Основні представники флори та фауни.

  курсовая работа, добавлен 23.01.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.