Ідентифікація геосистем берегової зони водосховищ для оптимізації природокористування (на прикладі Київського водосховища)

Розробка методики ідентифікації геосистем берегової зони, її компонентів, що стосуються відповідного структурування, класифікацій і районування. Критерії геотонного структурування берегової зони на основі запровадженого поняття про неї як про макрогеотон.

Подобные документы

 • Поняття рекреаційних ресурсів України. Рекреаційне господарство України. Рекреаційне господарство в ринкових умовах. Санаторно-курортні зони України в залежності від ресурсної бази. Спеціалізація курортів України, недоліки санаторно-курортної справи.

  реферат, добавлен 27.02.2010

 • "Центр-Периферія" - парне поняття, фундаментальна категорія, що характеризує ієрархічну впорядкованість множини географічних об’єктів. Центро-периферійна організація геопростору - результат самоорганізації, важлива передумова формування геосистем.

  статья, добавлен 28.09.2016

 • Об’єкт, предмет, завдання і методи дослідження рекреаційної географії. Висвітлення питань рекреаційного природокористування та охорони природи та теоретичних аспектів рекреаційного районування. Подання характеристики основних рекреаційних районів світу.

  учебное пособие, добавлен 02.04.2015

 • Формування економічних районів, аналіз територіального поділу праці. Політико-адміністративний устрій країни. Поняття економічного районування та адміністративний принципи виділення економічних районів. Схема соціально-економічних макрорегіонів України.

  реферат, добавлен 15.07.2009

 • Розробка та обґрунтування методики еколого-географічного районування території міст за умовами техногенних навантажень. Дослідження теоретико-методологічних основ конструктивно-географічного аналізу стану урбоекосистем і його екологічної оптимізації.

  автореферат, добавлен 28.08.2015

 • Два види економічного районування: загальне (інтегральне) і галузеве. Системи економічного районування України. Риси галузевого районування, яке вивчає особливості розміщення і проблеми розвитку окремих складових продуктивних сил та галузей виробництва.

  реферат, добавлен 24.03.2016

 • Географічне положення лісостепової зони України, її протяжність та межі. Різноманітність поверхні взалежності від рельєфу, складу покривних порід, історії розвитку території. Середні температури і коефіцієнт зволоження. Поширення сучасних ландшафтів.

  реферат, добавлен 08.07.2010

 • Систематизація уявлень про просторові рекреаційно-туристські ресурси. Дослідження поняттєво-термінологічного апарату рекреаційної географії. Розробка методики аналізу рекреаційно-туристських ресурсів території України з виходом на її районування.

  автореферат, добавлен 27.07.2014

 • Еволюція уявлень про районування Світового океану в географії. Закономірності регіональної диференціації Світового океану. Ієрархія таксономічних одиниць, підбір методів та критеріїв районування Світового океану. Районування Азово-Чорноморського басейну.

  автореферат, добавлен 29.09.2015

 • Розташування кліматичних зон Африканського континенту. Зони червоних ґрунтів, що розвиваються при сухому сезоні. Населення Північної Африки народами індосередземноморської раси. Розташування Атлаських гір на Північному Заході над рівнинами Сахари.

  презентация, добавлен 14.04.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.