"Від малого магаґоні" до великої театральної сцени: про взаємозв'язок малих та великих драматичних форм у творчості Бертольта Брехта

Історія виникнення та постановки відомої опери німецьких драматургів та театральних діячів К. Вейля та Б. Брехта. Визнання "Розквіту та падіння міста Магаґоні" фахівцями та її успіх у публіки на музичному фестивалі. Проблеми малих драматичних форм.

Подобные документы

 • Висвітлення ролі керівників театру в справі становлення і розвитку сучасної театральної творчості. Розгляд структури театрального управління. Чинники, що впливають на підвищення художньо-естетичного та організаційного рівнів театральної діяльності.

  статья, добавлен 27.07.2016

 • Сучасна ситуація в театрі. Підходи до визначення спектаклю у театрознавстві. Характеристика театральної практики Харкова. Театрально-музичні постановки. Танцювальний супровід вокальних епізодів. Відмінність музичного спектаклю від спектаклю з музикою.

  статья, добавлен 09.11.2012

 • Особливості трансформації малих форм розмовної сценічної естради під впливом телебачення. Огляд розмовних програм на телебаченні періоду другої половини XX ст. Особливості розвитку розмовних розважальних програм на телебаченні на початку ХХІ століття.

  статья, добавлен 21.07.2018

 • Дослідження мікро- та макропоетики сцени притчевого характеру Т. Шевченка "Сотник". Визначення функцій діалогічних конструкцій сцени, типи реплік, способи їх компонування. Аналіз та розгляд відсутності авторської вказівки на традиційну для п’єси завісу.

  статья, добавлен 05.02.2019

 • Постановка на театральній сцені опери Д. Шостаковича "Катерина Ізмайлова" як складної етичної проблеми, яку важко осягнути раціонально. Дослідження високої трагедії, вираженої музичними засобами. Розгляд поняття діонісійського виконавської архетипу.

  статья, добавлен 10.10.2018

 • Поняття "велика поліфонічна форма". Особливості хорових і вокальних фуг. Класифікація великих поліфонічних форм. Аналіз внутрішньої будови хорової фуги "Реквієму" Дж. Верді. Інтонаційний зв'язок тематизму твору. Індивідуальність композиційного вирішення.

  статья, добавлен 07.04.2012

 • Лібрето опери Джоаккіно Россіні порівняно з оригінальним сюжетом Ш. Перро. Постановки опери "Попелюшка" на головних оперних сценах світу. Музика Дж. Россіні надихає сучасних постановників на пошуки нових виражальних засобів та режисерських підходів.

  статья, добавлен 12.06.2012

 • Історія виникнення та специфічні особливості театральних традицій на західноукраїнських землях. Роль І. Озаркевича у виникненні літературної адаптації. Створення українського аматорського театру в Коломиї, перші п’єси. Сучасний стан Коломийського театру.

  реферат, добавлен 06.11.2017

 • Рассмотрение разных театров. Особенности политического театра в интервью различных людей. Отличительные черты эпического театра Брехта. Характеристика театра Ю. Любимова, Театра Угнетенных А. Боаля, документального театра. Проект будущего спектакля.

  курсовая работа, добавлен 22.01.2016

 • Концепции постдраматизма в теории Х.-Т. Лемана. Анализ наследия "антидраматических" тенденций в постдраматическом театре, его оппозиционность не только традициям драматического, но и натуралистического театра. "Ре-театрализация" на европейской сцене.

  статья, добавлен 28.11.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.