"Від малого магаґоні" до великої театральної сцени: про взаємозв'язок малих та великих драматичних форм у творчості Бертольта Брехта

Історія виникнення та постановки відомої опери німецьких драматургів та театральних діячів К. Вейля та Б. Брехта. Визнання "Розквіту та падіння міста Магаґоні" фахівцями та її успіх у публіки на музичному фестивалі. Проблеми малих драматичних форм.

Подобные документы

 • Вивчення особливостей форм і прийомів виразу авторської свідомості. характеристика специфіки авторського драматургічного слова в "епічному театрі" Б. Брехта. Особливості філософської сторони п'єси. Вивчення аспектів принципу "феноменального театру".

  реферат, добавлен 16.11.2013

 • Поняття емпатії та її взаємозв'язок з акторською професією. Розробка практичних рекомендацій для розвитку емпатії у акторів драматичних театрів. Підвищення рівня емпатії як засобу підвищення професіоналізму акторів та ефективності репетиційного періоду.

  статья, добавлен 13.05.2020

 • Бароко та його значення в світовій культурі. Вивчення та оцінка ролі і значення епохи бароко в добу модернізму. Особливості використання німецьким письменником Бертольдом Брехтом певних барокових засад та принципів у драмі "Матінка Кураж та її діти".

  статья, добавлен 27.09.2013

 • Етапи життя та творчості відомого бандуриста В.А. Кабачка у контексті становлення та розвитку української культури першої третини ХХ століття. Здобутки митця як музиканта, педагога, теоретика та засновника малих академічних форм бандурного виконавства.

  статья, добавлен 24.08.2018

 • Вивчення прогресивних форм, прийомів і експериментів у театральній режисерській творчості 90-х років ХХ століття. Умови ствердження національного українського театру нового періоду в історії України. Неформальні площини існування театрального мистецтва.

  статья, добавлен 30.08.2018

 • Визначення художньо-естетичних, структурно-композиційних і музично-драматичних основ камерного оперного жанру у ХХ сторіччі, які є показовими й симптоматичними для музичної культури обраного періоду. Загальна тенденція камернізації жанрової оперної форми.

  статья, добавлен 17.06.2020

 • Дослідження театральних мотивів у творчості кримського художника М. Казаса. Стилеутворююча роль театральності в культурі Срібного віку та основні типи театральної концептуалізації у графічних та живописних роботах майстра. Аналіз графічних творів мистця.

  статья, добавлен 05.11.2018

 • Вивчення прогресивних форм, прийомів і експериментів у театральній режисерській творчості 90-х років ХХ століття, сукупність вияву яких представляє театральний простір 90-х років. і є своєрідною базою для ствердження національного українського театру.

  статья, добавлен 21.07.2018

 • Визначення характеру і спрямованості театрально-практичної діяльності Г.М. Хоткевича. Відтворення історії діяльності театральних колективів, організованих Г.М. Хоткевичем. Відтворення й уточнення обставин і часу створення драматичних творів митця.

  автореферат, добавлен 15.07.2014

 • Проявлення тенденції поєднання реалістично-ілюстративних та умовно-метафоричних елементів у межах єдиного сценографічного рішення. Приклади вистав великої сцени Національного академічного театру російської драми ім. Лесі Українки. Трактування декорацій.

  статья, добавлен 06.04.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.