Ж.-Л. Нансі: філософські роздуми про тіло

Історико-філософський екскурс осмислення тіла в різні історичні періоди. Французький постмодернізм у онтологічному вимірі, наявність трьох модусів існування тіла. Аналіз особливостей філософського розуміння тіла французьким філософом Жаном-Люком Нансі.

Подобные документы

 • Екзистенціал страху як одна з сутнісних характеристик людського буття, Історико-філософський аналіз специфіки даного феномену як важливої проблеми у різні історико-культурні епохи - античність, Середньовіччя, Відродження, Новий час, XIX та XX століття.

  статья, добавлен 23.07.2013

 • Основна мета VІІ давньоруських історико-філософських читань: публічне представлення філософського знання в Україні та його активніша популяризація. Аналіз підходів до написання історії філософії. Хиби радянського історико-філософського шевченкознавства.

  статья, добавлен 29.10.2016

 • Проблема девіантного тіла у романі "Все ще Еліс" американської письменниці Л. Дженови. Комплексний аналіз авторської рефлексії хвороби Альцгеймера та її наслідків для людини. Переосмислення західними суспільствами засадничих основ людського буття.

  статья, добавлен 29.05.2017

 • Сутність екзистенціалізму з історичного, філософського і релігійного поглядів. Особливості осмислення "філософією існування" структур екзистенції. Головні джерела й концептуальний зміст екзистенціалізму, його різновиди та персоналії, що їх репрезентують.

  доклад, добавлен 29.03.2017

 • Здійснення теоретичної реконструкції Дільтеєвого розуміння методології історико-філософського пізнання. З’ясування культурно-історичних передумов й теоретичних джерел формування історико-філософських праць В. Дільтея, їх значення у концепції мислителя.

  автореферат, добавлен 26.08.2015

 • Концептуальний аналіз як категорії соціальної філософії в онтологічному вимірі. Аналiз співвідношення приватного, публічного i суспільного життя античності. Філософський аналіз політики, політичних процесів та інститутів. Символічна структура соціуму.

  статья, добавлен 20.10.2010

 • Дослідження та аналіз особливостей нового переосмислення проблеми світогляду людини. Визначення важливості розуміння людиною себе й свого призначення у світі. Розгляд та характеристика сутності людини, як цілісної триєдності: духу, душі та тіла.

  статья, добавлен 06.04.2018

 • Дослідження специфіки розуміння маскулінно-фемінінного в античній філософії. Аналіз особливостей формування гендерних стереотипів у філософії середньовіччя й Ренесансу. Розкриття основних особливостей посткласичного філософського бачення маскулінного.

  автореферат, добавлен 29.10.2013

 • Цілісний аналіз дослідження тіла у постмодерному дискурсі. Особливість проникнення тематики тілесності абсолютно у всі сфери людського життя. Основна характеристика появи феміністичних рухів. Вивчення естетизації нових типів сексуальних практик.

  статья, добавлен 13.07.2017

 • Людина в якості окремої і спеціальної філософської проблеми. Основні підходи до розгляду проблеми людини у античній філософії. Філософські погляди Сократа на проблему людини. Платонівський дуалізм душі і тіла як визначальна ідея для розуміння людини.

  реферат, добавлен 14.12.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.