Ж.-Л. Нансі: філософські роздуми про тіло

Історико-філософський екскурс осмислення тіла в різні історичні періоди. Французький постмодернізм у онтологічному вимірі, наявність трьох модусів існування тіла. Аналіз особливостей філософського розуміння тіла французьким філософом Жаном-Люком Нансі.

Подобные документы

 • Вивчення сукупності постекзистенціалістських культурологічних синтезів як формоутворюючої основи мислення. Дослідження особливостей трансформації філософії класичного екзистенціалізму у 60-90-ті роки ХХ ст. Основні проблеми історико-філософського аналізу.

  автореферат, добавлен 09.11.2013

 • Осмислення метафізичної рефлексії "надії" і визначення її культурно-антропологічної, онтологічної та історико-філософської ролі. Порівняльний аналіз метафізики надії мислителів античності Сенеки та апостола Павла, як представників різних світоглядів.

  автореферат, добавлен 14.10.2013

 • Дослідження маловідомих сторінок філософського життя Києва кінця ХІХ – початку ХХ ст. Хронологічна та логічна реконструкція дискусії, яка розгорнулась між професорами світських і духовних навчальних закладів Києва, щодо місця філософії в системі освіти.

  статья, добавлен 28.09.2016

 • "Природа" як одне з найважливіших філософських понять. Свідомість як філософський термін - вища, властива лише людині форма відображення об'єктивної дійсності. Природа як сукупність природних умов існування людини, людського суспільства та культури.

  реферат, добавлен 30.05.2012

 • Розкриття та проведення історико-філософського аналізу змісту, характеру і ролі гендерних категорій маскулінного та фемінінного у західноєвропейській філософії та культурі. Визначення основних тенденцій їх трансформацій у сучасному світі постмодерну.

  автореферат, добавлен 30.07.2015

 • Обґрунтування процесу становлення і розвитку методу філософського пізнання. Огляд проблем створення цілісної досліджуваної концепції в історико-філософському аспекті. Нарис інтегративного підходу до розгляду проблеми самосвідомості та самопізнання.

  автореферат, добавлен 06.11.2013

 • Варіативність принципу справедливості в різні історичні періоди, набуття ним нового змісту відповідно до суспільних потреб. Дотримання принципу в контексті негативної форми основного правила моральності до позитивної форми розуміння морального закону.

  статья, добавлен 04.03.2019

 • Дослідження процесу становлення філософського дискурсу фотографії та основні етапи її теоретичного осмислення. Розкриття особливостей експлікації світлини як технічного образу, різновиду мистецтва, соціокультурної практики та інформаційного медіуму.

  статья, добавлен 02.02.2019

 • Термін "онтологія" та філософський зміст категорії буття. Характеристика філософського життя Європи першої половини XX ст. Виявлення сутності онтології. Зміст поняття "дух". Єдність матерії руху, простору, часу. Історико-філософський досвід людства.

  реферат, добавлен 05.11.2015

 • Дослідження філософських поглядів Олександра Потебні - видатного українського мовознавця, етнолога, мислителя і літературознавця. Культурологічний підхід до творчої спадщини вченого-мовознавця О. Потебні, як до предмету історико-філософського дослідження.

  статья, добавлен 11.09.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.