Ж.-Л. Нансі: філософські роздуми про тіло

Історико-філософський екскурс осмислення тіла в різні історичні періоди. Французький постмодернізм у онтологічному вимірі, наявність трьох модусів існування тіла. Аналіз особливостей філософського розуміння тіла французьким філософом Жаном-Люком Нансі.

Подобные документы

 • Історико-філософська реконструкція ідей класичного лібералізму Дж. Ролзом та концептуалізація ідеї справедливості в контексті філософського осмислення сучасної української суспільної свідомості. Поняття справедливості в американському неолібералізмі.

  автореферат, добавлен 11.08.2015

 • Концептуальне культурологічне осмислення тілесності. Поняття "тіло" як багатофункціональний феномен. Комбінація інтерпретативних версій аналізу смислових перспектив концепту "тіло" у просторі пам’яті, сучасного культурного виробництва, споживання.

  статья, добавлен 20.08.2017

 • Філософське дослідження ґенези та функцій страху в суспільстві, як соціально-філософського феномену. Обґрунтування місця і значення даного явища в онтологічному існуванні людини. Оцінка рівня вивчення феномена страху в різних галузевих дисциплінах.

  автореферат, добавлен 29.09.2013

 • Аналіз проблеми здійснення філософської рефлексії ідеї естетичного, що передбачає розгляд його в онтологічному, гносеологічному, антропологічному та аксіологічному вимірах у контексті історико-культурного сходження людства та зміни філософських парадигм.

  автореферат, добавлен 22.07.2014

 • Проаналізовано особливості поглядів на категорію свободи в різні історичні періоди. Показано, що попередні філософські системи стали передумовами для розвитку філософії ХХ та ХХІ ст. Розглянуто сучасні дослідження свободи в українській філософії.

  статья, добавлен 02.02.2019

 • Особливості філософії епохи Відродження. Ідея гармонії духу і тіла, гуманізм (поняття) і проблема індивідуальності. Філософія Відродження та середньовічне ставлення до природи. Людина як творець самої себе. Філософські ідеї епохи Відродження, їх значення.

  реферат, добавлен 02.11.2014

 • Філософський та культурологічний аналіз філософії постмодернізму (постструктуралізму) на основі методології гегельянства, гайдеґґерівської філософії мови, психоаналізу, деконструктивізму, герменевтики. Постмодернізм як модель теоретичної рефлексії.

  статья, добавлен 14.10.2018

 • Аналіз особистості як об’єкту філософського та педагогіко-антропологічного осмислення, характеристика соціальних ідеалів, їх вплив на світогляд і поведінку. Визначення мотиваційних ресурсів у структурі антропологічних чинників формування особистості.

  автореферат, добавлен 26.02.2015

 • Соціально-філософський аналіз пограниччя як особливого феномену, який має в своєму розпорядженні свій спосіб існування, форму прояву і здійснення. Вплив пограниччя на формування соціальних і культурних якостей особи і суспільства прикордонного району.

  автореферат, добавлен 30.10.2013

 • Історико-філософська реконструкція фрагментарного, з точки зору форми і змісту, тексту української кордоцентричної філософії. Фальсифікація і верифікація українського кордоцентризму як історико-філософського феномена, а також його провідні ідеї та теми.

  автореферат, добавлен 29.09.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.