Аксіологічний вимір філософсько-освітнього вчення С. Русової

Дослідження аксіологічних аспектів філософсько-освітнього вчення С. Русової. Головні особливості індивідуалізації виховання. Мова як основа самоіндентифікації людини й народу. Зміст принципу народності. Освіта як своєрідний "зріз" суспільного буття.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.