Щастя і відношення людської особи до добра

Ознайомлення з отриманими результатами феноменологічного дослідження участі людської особи в добрі. Визначення та характеристика сутності щастя і цінності. Розляд особливостей та змісту щастя і повноти трансцендентності людської особи стосовно блага.

Подобные документы

 • Розгляд міфу у якості іманентної онтологічної сутності людини як істоти. Духовно-світоглядні, буттєві, сутнісні основи людської життєдіяльності. Місце і роль міфу в історичному та культурному процесі. Трансформація соціокультурних цінностей цивілізації.

  статья, добавлен 07.10.2018

 • Сутність поглядів українського філософа та поета-байкаря Г.С. Сковороди на фундаментальні принципи людського буття. Дослідження етапів формування світогляду Сковороди. Порівняльний аналіз філософської спадщини Сковороди із сучасним розуміння щастя.

  реферат, добавлен 16.11.2015

 • Соціально-філософський аналіз політико-культурних засад та нормативного змісту рівності як морально-політичної категорії у концепціях ліберального перфекціонізму. Дослідження ідеалів людської спільноти. Практичні моделі справедливого устрою суспільства.

  статья, добавлен 06.03.2018

 • Визначення загальних особливостей і обґрунтування значення саме тілесної самоідентифікації у процесі становлення людської особистості. Аналіз наявних умов і перспективних можливостей реалізації соматичних прав людини у трансформаційному суспільстві.

  автореферат, добавлен 28.07.2014

 • Зауваження на практичному аспекті, що пов’язаний з проблемою ідеального. Визначення сенсу життя як прагнення людини через творчість піднестися над матеріальним, плинним, смертним до вічного; відшукувати щастя і спокій в Богові; духовно поєднатись з Ним.

  статья, добавлен 30.12.2017

 • Свобода як вищий прояв реалізації творчого потенціалу людини. Основні філософські концепції щодо визначення сутності творчості, її види та вплив на формування потреби самореалізації особистості у процесі створення духовних і матеріальних цінностей.

  реферат, добавлен 19.02.2012

 • Філософсько-антропологічний аналіз видовища в телевізійному просторі. Аналіз буттєвого аспекту візуального сприйняття на основі феноменологічного підходу до осмислення часу як основного виміру людської екзистенції, розробленого філософами минулого.

  статья, добавлен 31.01.2018

 • Розумний баланс біологічної, соціальної та духовної сутності як надзвичайно важливий для гармонійної побудови життя кожної людини. Специфічні особливості щодо визначення мети людської діяльності однією з філософських картин світу - космоцентризмом.

  статья, добавлен 11.03.2016

 • Проблеми моралі та права у філософії Гегеля. Внутрішнє визначення особи щодо вчинку. Умисел і вина у філософії мислителя. Визначення мотиву діяння. Добро і совість як категорії моралі. Протиставлення добра і зла. Абсолютизація суб’єктивної волі.

  статья, добавлен 27.09.2013

 • Дослідження особливостей утопічної думки, її зв’язок з потребами існування людини та діяльності людської свідомості. Уявлення про належне та бажане. Утопічний реалізм Е. Гідденса, принцип відповідальності Г. Йонаса, реалістична утопія Ю. Габермаса.

  статья, добавлен 25.02.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.