Щастя і відношення людської особи до добра

Ознайомлення з отриманими результатами феноменологічного дослідження участі людської особи в добрі. Визначення та характеристика сутності щастя і цінності. Розляд особливостей та змісту щастя і повноти трансцендентності людської особи стосовно блага.

Подобные документы

 • Дослідження зовнішніх і внутрішніх механізмів соціальної регуляції людини. Характеристика регулятивного потенціалу цінностей. Особливість вивчення конфуціанського образа "благородного мужа". Визначення специфіки нормативного та морального взірця.

  статья, добавлен 27.07.2016

 • Соціокультурний аналіз уявлень щодо повсякденного способу життя в працях утопістів Т. Кампанелли, Т. Мора, Ф. Бекона, Р. Оуена та Ш. Фур'є. Визначення відповідності поглядів мислителів на форми організації побуту й дозвілля ознакам тоталітаризму.

  статья, добавлен 23.07.2017

 • Підсумовування життя з розрахунку не пережитих радощів, а з тих страждань, яких вдалось уникнути. Визначення насолоди як негативного атрибуту життя, а страждань - позитивного. Усвідомлення найкращим безжурного, спокійного і стерпного існування.

  эссе, добавлен 14.10.2014

 • Людина як унікальне творіння природи, суспільства і самої себе. Поняття індивіда як окремого представника людського роду. Імпульси розвитку особи та її індивідуальності. Сім'я як важливий фактор соціалізації людини. Свобода і відповідальність особи.

  контрольная работа, добавлен 07.05.2011

 • Сутність поглядів українського філософа та поета-байкаря Г.С. Сковороди на фундаментальні принципи людського буття. Дослідження етапів формування світогляду Сковороди. Порівняльний аналіз філософської спадщини Сковороди із сучасним розуміння щастя.

  реферат, добавлен 16.11.2015

 • Розгляд міфу у якості іманентної онтологічної сутності людини як істоти. Духовно-світоглядні, буттєві, сутнісні основи людської життєдіяльності. Місце і роль міфу в історичному та культурному процесі. Трансформація соціокультурних цінностей цивілізації.

  статья, добавлен 07.10.2018

 • Соціально-філософський аналіз політико-культурних засад та нормативного змісту рівності як морально-політичної категорії у концепціях ліберального перфекціонізму. Дослідження ідеалів людської спільноти. Практичні моделі справедливого устрою суспільства.

  статья, добавлен 06.03.2018

 • Визначення загальних особливостей і обґрунтування значення саме тілесної самоідентифікації у процесі становлення людської особистості. Аналіз наявних умов і перспективних можливостей реалізації соматичних прав людини у трансформаційному суспільстві.

  автореферат, добавлен 28.07.2014

 • Зауваження на практичному аспекті, що пов’язаний з проблемою ідеального. Визначення сенсу життя як прагнення людини через творчість піднестися над матеріальним, плинним, смертним до вічного; відшукувати щастя і спокій в Богові; духовно поєднатись з Ним.

  статья, добавлен 30.12.2017

 • Свобода як вищий прояв реалізації творчого потенціалу людини. Основні філософські концепції щодо визначення сутності творчості, її види та вплив на формування потреби самореалізації особистості у процесі створення духовних і матеріальних цінностей.

  реферат, добавлен 19.02.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.