Щастя і відношення людської особи до добра

Ознайомлення з отриманими результатами феноменологічного дослідження участі людської особи в добрі. Визначення та характеристика сутності щастя і цінності. Розляд особливостей та змісту щастя і повноти трансцендентності людської особи стосовно блага.

Подобные документы

 • Аналіз філософської позиції Флоренського щодо проблеми людської свободи. Розгляд концепції Софії, яка у філософа виступає необхідним енергетичним посередником між Богом і людиною. Позбавлення особи можливості безпосереднього прямого спілкування з Богом.

  статья, добавлен 07.10.2018

 • Питання людської тілесності та питання символотворчого аспекту людської сутності як один із ключових та визначальних для сучасної постмодерністської філософії. Місце, яке займають символи європейської та східної культури у творчості Андрія Платонова.

  статья, добавлен 10.09.2013

 • Онтологічна проблема соціальної реальності як предмет філософського осмислення та екзистенціальний продукт людської діяльності. Обґрунтування методологічного бачення пострадянського українського суспільства. Формування особи як соціального утворення.

  статья, добавлен 06.06.2018

 • Філософсько-правовий аналіз питань щодо вихідних умов творення й основних атрибутів ціннісно-правових властивостей особи. Дослідження формування та розвитку правового осмислення аксіологічних властивостей особи. Зміст індивідуальної правосвідомості.

  статья, добавлен 29.10.2016

 • Аналіз філософських поглядів Т. Аквінського та Ж. Марітена, присвячених пiзнaнню світу та осягненню людської особистості. Дослідження та відображення в роботах даних авторів потaємних сторін людської душі тa розуму, їх філософське обґрунтування.

  статья, добавлен 05.02.2019

 • Розуміння людини як особи, онтологічної структури. Характеристика філософських праць Штайн. Проблема "ядра особи", започаткованої у феноменологічних дослідженнях Штайн. Особливості, різниця між душею та духом. Вивчення проблематики цінностей Ю. Тішнерома.

  статья, добавлен 02.06.2018

 • Аналіз соціальних та психологічних чинників, зумовлюючих агресивні вияви людської поведінки. Розгляд поняття "агресія" з точки зору існуючих в суспільстві норм і ціннісних настанов. Дослідження проблеми агресивності людини у соціальній філософії.

  статья, добавлен 01.12.2017

 • Аналіз світоглядно-методологічних принципів людського існування та її призначення у системі буття. Характеристика особливостей розумності особи та її здатності до пізнання. Визначення поняття трансцендентності. Вивчення фундаментальних проблем людини.

  курсовая работа, добавлен 26.03.2015

 • Орієнтація особи в природно-соціальному оточенні. Смисл і перспективи людини в життєвому світі. Мінливість, рухливість, змінюваність світогляду особи. Світоглядна орієнтація на "агресивне соціальне порівняння", сильну особу і "соціальне самобудування".

  автореферат, добавлен 23.11.2013

 • З'ясування природи людської свідомості, визначення місця і ролі людини в світі, особливостей її взаємовідносин з навколишньою дійсністю. Вивчення сутності свідомості, її зв'язку з буттям. Характеристика ступенів і основних форм формування самосвідомості.

  контрольная работа, добавлен 06.10.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.