Щастя і відношення людської особи до добра

Ознайомлення з отриманими результатами феноменологічного дослідження участі людської особи в добрі. Визначення та характеристика сутності щастя і цінності. Розляд особливостей та змісту щастя і повноти трансцендентності людської особи стосовно блага.

Подобные документы

 • Питання людської тілесності та питання символотворчого аспекту людської сутності як один із ключових та визначальних для сучасної постмодерністської філософії. Місце, яке займають символи європейської та східної культури у творчості Андрія Платонова.

  статья, добавлен 10.09.2013

 • Філософсько-правовий аналіз питань щодо вихідних умов творення й основних атрибутів ціннісно-правових властивостей особи. Дослідження формування та розвитку правового осмислення аксіологічних властивостей особи. Зміст індивідуальної правосвідомості.

  статья, добавлен 29.10.2016

 • Онтологічна проблема соціальної реальності як предмет філософського осмислення та екзистенціальний продукт людської діяльності. Обґрунтування методологічного бачення пострадянського українського суспільства. Формування особи як соціального утворення.

  статья, добавлен 06.06.2018

 • Розуміння людини як особи, онтологічної структури. Характеристика філософських праць Штайн. Проблема "ядра особи", започаткованої у феноменологічних дослідженнях Штайн. Особливості, різниця між душею та духом. Вивчення проблематики цінностей Ю. Тішнерома.

  статья, добавлен 02.06.2018

 • Аналіз соціальних та психологічних чинників, зумовлюючих агресивні вияви людської поведінки. Розгляд поняття "агресія" з точки зору існуючих в суспільстві норм і ціннісних настанов. Дослідження проблеми агресивності людини у соціальній філософії.

  статья, добавлен 01.12.2017

 • Аналіз світоглядно-методологічних принципів людського існування та її призначення у системі буття. Характеристика особливостей розумності особи та її здатності до пізнання. Визначення поняття трансцендентності. Вивчення фундаментальних проблем людини.

  курсовая работа, добавлен 26.03.2015

 • Орієнтація особи в природно-соціальному оточенні. Смисл і перспективи людини в життєвому світі. Мінливість, рухливість, змінюваність світогляду особи. Світоглядна орієнтація на "агресивне соціальне порівняння", сильну особу і "соціальне самобудування".

  автореферат, добавлен 23.11.2013

 • З'ясування природи людської свідомості, визначення місця і ролі людини в світі, особливостей її взаємовідносин з навколишньою дійсністю. Вивчення сутності свідомості, її зв'язку з буттям. Характеристика ступенів і основних форм формування самосвідомості.

  контрольная работа, добавлен 06.10.2012

 • Аналіз філософських поглядів Aквiнського тa Ж. Мaрiтенa, присвячених пiзнaнню свiту та людської особистостi, дослiдженню потaємних сторiн людської душi тa розуму. Процес становлення філософської аксіоматики томізму. Проблеми католицького персоналізму.

  статья, добавлен 28.02.2017

 • Гіпотетичні імперативи людської життєдіяльності як сукупність світоглядно-регулятивних принципів суспільного розвитку в умовах сучасної техногенної цивілізації. Виокремлення світоглядних детермінант оптимізації функціонування економічної та наукової сфер.

  автореферат, добавлен 30.09.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.