Исторія української культури

Етапи національного самовизначення України, розвитку культури XX ст. Становлення театру, образотворчого мистецтва, кінематографії. Розвиток науки, зокрема теоретичної фізики, літератури. Суперечливі процеси у духовно-культурному житті українців.

Подобные документы

 • Поняття культури, її походження та розвиток, а також теорії циклічного та стадіального розвитку. Розвиток української та культури Київської Русі у загальносвітовому і європейському контексті. Загальні характеристики та особливості архаїчної культури.

  дипломная работа, добавлен 11.02.2014

 • Дослідження української мультиплікації як самобутній жанр у сфері образотворчого та акторського мистецтва. Процес формування вітчизняної анімаційної школи в часи СРСР та періоду Незалежності України. Розгляд внеску українських акторів театру і кіно.

  статья, добавлен 30.01.2017

 • Культурологічний аналіз доісторичного суспільства, цивілізацій, античності. Головні напрямки розвитку західної культури, специфіка її розвитку за доби еллінізму, розвиток фрескового мистецтва та мозаїки, малярства, іконографії, філософії, скульптури.

  шпаргалка, добавлен 17.04.2016

 • Аналіз мистецтва як дієвого, духовно-практичного чинника, що сприяє формуванню, розвитку та становленню відношення соціальних суб'єктів до феномена національного. Європейський контекст формування української нації. Національне як духовно-культурне явище.

  статья, добавлен 31.08.2018

 • Аналіз єврейської театральної традиції у контексті європейської та світової культури. Визначення місця і впливу єврейського театру на театральне мистецтво України. Історичні етапи становлення єврейського театру, об'єктивні чинники його виникнення.

  автореферат, добавлен 04.07.2011

 • Закономірності розвитку культури всіх народів в еволюціоністській концепції культури. Основні стадії в розвитку суспільства. Поняття культурної цінності. Розвиток сучасної культури, нового типу культурної взаємодії. Історія української культури.

  реферат, добавлен 26.08.2013

 • Доба Середньовіччя – це історичний період, надзвичайно насичений подіями в культурному житті людства. Найважливішим фактором формування і розвитку культури цієї епохи були християнська релігія і церква, основними осередками культури, науки - монастирі.

  реферат, добавлен 29.11.2009

 • Характеристика та особливості культури Арабського Сходу V-XVI століття. Сутність розвитку науки: письмової мови, математики, астрономії, географії, фізики, медицини, філософії, історії, інженерні досягнення. Етапи формування освіти ісламського світу.

  реферат, добавлен 12.02.2015

 • Періодизація новітньої історії культури України. Радянська політика "українізації" та її вплив на розвиток культури України у 1920-х – на початку 1930-х рр. Аналіз розвитку української культури у роки Другої світової війни та у перше повоєнне десятиріччя.

  лекция, добавлен 09.12.2018

 • Культура як сукупність матеріальних і духовних цінностей, вироблених людством протягом історії. Суперечності у культурному прогресі людства. Теорія еволюційного розвитку культури. Вплив культури на формування особистості. Форми прояву культури в житті.

  реферат, добавлен 10.03.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.