Исторія української культури

Етапи національного самовизначення України, розвитку культури XX ст. Становлення театру, образотворчого мистецтва, кінематографії. Розвиток науки, зокрема теоретичної фізики, літератури. Суперечливі процеси у духовно-культурному житті українців.

Подобные документы

 • Взаємодія європейського мистецтва та національних традицій. Культурно-історичні процеси розвитку музичного мистецтва Львова як центра української культури. Етапи розвитку музичного фахового виховного процесу та камерної концертно-виконавської практики.

  автореферат, добавлен 29.08.2015

 • Соціальні умови розвитку української культури в кінці ХVІІІ – ХІХ ст. Становлення освіти, журналістики та друкарської справи на українських землях Російської імперії. Діяльність культурно-просвітницьких організацій. Формування української інтелігенції.

  шпаргалка, добавлен 24.09.2015

 • Розгляд актуальної багатоаспектної проблеми взаємозв’язків Шевченка і європейської культури, зокрема аспекту світового мистецтва в його житті і творчості. Дослідження впливу Т.Г. Шевченка на творчість провідних митців української та світової культури.

  статья, добавлен 20.11.2018

 • Розвиток зарубіжної культури XIX ст. - доби піднесення і розквіту літератури, образотворчого мистецтва, музики. Саме в цей час з'явилися твори, що становлять дорогоцінне надбання духовної культури всього людства. Нові тенденції в живописі та літературі.

  реферат, добавлен 28.02.2011

 • Етапи періоду Відродження, формування нового типу культури та цілковитий розрив з культурою Середньовіччя. Друкарський верстат, компас та артилерія: три винаходи, що визначили обличчя епохи. Значення епохи Відродження для розвитку світової культури.

  реферат, добавлен 25.11.2010

 • Дослідження історичних умов розвитку та особливостей культури ХІХ ст. Результати промислового перевороту: зародження міжнародного наукового співробітництва, впровадження нової системи освіти, піднесення літератури, образотворчого мистецтва та архітектури.

  реферат, добавлен 17.08.2010

 • Історичні обставини розвитку української культури. Вплив Кирило-Мефодіївське товариства на формування суспільно-політичних поглядів середини XIX ст. Особливості розвитку культури України в умовах реакційної політики царизму і Австро-Угорської імперії.

  реферат, добавлен 04.02.2011

 • Народження кіно та головні етапи його розвитку як масового мистецтва та складової художньої культури. Видатні особистості, що внесли вклад в розвиток галузі. Розробка та зміст уроку з художньої культури 11 класу "Франція – батьківщина мистецтва кіно".

  курсовая работа, добавлен 25.03.2018

 • Сутність та значення ментальності у типологізації національної культури. Формування української етнічної культури народу, специфіка її складності та різноманітності. Характеристика періодів становлення та розвитку української культури, вплив козацтва.

  творческая работа, добавлен 14.04.2015

 • Історія становлення музичної культури на Україні. Аналіз творчості Могучої кучки, їх вплив на формування музично-естетичних поглядів Лисенка. Художні обробки українських народних пісень для хору Леонтовича. Розвиток національного театрального мистецтва.

  курсовая работа, добавлен 25.09.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.