Исторія української культури

Етапи національного самовизначення України, розвитку культури XX ст. Становлення театру, образотворчого мистецтва, кінематографії. Розвиток науки, зокрема теоретичної фізики, літератури. Суперечливі процеси у духовно-культурному житті українців.

Подобные документы

 • Розвиток літературної творчості й умови виникнення спілок письменників. Особливості українського символізму. Аспекти розвитку театру, кіно, музики, досягнення видатних митців. Специфіка образотворчого мистецтва. Приклади нищення і переслідування.

  реферат, добавлен 14.06.2010

 • Характерні ознаки етапу розвитку ренесансу і відродження Української культури початку XVI-XVII століття. Дослідження творів С. Оріховського. Літописання – як пам'ятки історичної думки. Розвиток музичного і образотворчого мистецтва, театру, архітектури.

  реферат, добавлен 02.06.2014

 • Проблеми розвитку в умовах тоталітарного суспільства образотворчого мистецтва Львова в контексті української культури періоду так званої "хрущовської відлиги". Мистецькі твори, що зайняли належне місце в історії українського образотворчого мистецтва.

  статья, добавлен 27.12.2016

 • Наведення сторінок із життя відомих і не дуже відомих діячів української культури радянського часу, як творців української національної культури та мистецтва, а не радянської. Шлях до незалежності України як держави і незалежності українців як нації.

  статья, добавлен 02.12.2017

 • Основні історичні етапи формування та розвитку культури спілкування. Особливості проблематики становлення української мови, яка мала недостатньо сил для розвитку через постійний самозахист. Постійна деформація культури мови у різні історичні періоди.

  статья, добавлен 02.07.2018

 • Знайомство з головними особливостями розвитку української культури у воєнний та повоєнний періоди. Клуб творчої молоді "Сучасник" як осередок духовного становлення багатьох "шістдесятників". Загальна характеристика етапів розвитку української музики.

  лекция, добавлен 21.03.2014

 • Характеристика напрямів розвитку образотворчого мистецтва та художньої культури XX ст. Виникнення нових течій у культурах країн світу: абстракціонізму, футуризму, сюрреалізму, кінетичного мистецтва. Видатні діячі культури епохи та їх основні твори.

  контрольная работа, добавлен 21.06.2011

 • Формування культурно-господарських зон у межах України. Проблема етнічної та культурної належності кіммерійців. Українська освіта і наука у другій половині ХVІІ-ХVІІІ століттях. Шляхи розвитку архітектури, образотворчого мистецтва та барокової культури.

  шпаргалка, добавлен 20.08.2017

 • Зародження і становлення Давньоіндійської і Давньокітайської культури, літератури, мистецтва і архітектури, релігійно-філософської системи і науки, їх роль у подальшому розвитку індійської та китайської культури і значення для народів сусідніх країн.

  реферат, добавлен 20.12.2009

 • Етапи розвитку процесу національного піднесення вітчизняного мистецтва: роль творчої інтелігенції і влади. Інструменти повернення до мистецтва української мови, національної тематики, культурних традицій корінної нації і національних меншин України.

  статья, добавлен 20.08.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.