Економічна думка Росії 17-18 ст. Економічні погляди І.Т. Посошкова

Особливості економічної думки Росії 17–18 століть, роль Юрія Крижаніча в її становленні. Спроби визначити суспільне багатство в творах автора. Економічні погляди І.Т. Посошкова, коріння його переконань і оригінальних поглядів на сутність грошей.

Подобные документы

 • Економічні погляди універсального дослідника початку XX століття Н.Д. Кондратьєва, його перші визначні роботи та переконання. Розробка Кондратьєвим концепції свідомої дії на економіку. Концепція родинно-трудового селянського господарства А.В. Чаянова.

  курсовая работа, добавлен 09.09.2009

 • Найславетніший економіст першої половини XX ст. Йозеф Алоїз Шумпетер та його життєвий шлях. Передбачення появи підприємницьких організацій. Економічні погляди та "Теорія економічного розвитку" як одна із найвидатніших праць. Шумпетерівський підприємець.

  реферат, добавлен 30.03.2009

 • Аристотель – перший економіст в історії. Марко Качаний та Ю. Колумелли. Економічна думка середньовіччя. Етична спрямованість економічної думки. Розрив економічних й етичних проблем.

  реферат, добавлен 21.09.2007

 • Економічні потреби суспільства: сутність і класифікація. Технологічний спосіб виробництва. Роль НТП в розвитку технологічного способу виробництва. Економічна система й економічний лад суспільства. Сучасні соціально-економічні системи та їх еволюція.

  контрольная работа, добавлен 08.12.2010

 • Розвиток економічних теорій. Економічна думка стародавнього світу. Економічна думка Індії. Давньогрецькі автори. Джерела економічної думки Середньовіччя. Інтереси торгової буржуазії. Монетарний меркантилізм. Розвиток економічної теорії в XVll-XlX ст.

  реферат, добавлен 04.12.2008

 • Економічна школа фізіократів. Прихильники ідеї природного закону. Джерела багатства нації. Економічні погляди Франсуа Кене. Вчення про чистий продукт. Створення економічної таблиці Ф. Кене. Кругообіг виробничого капіталу і сукупного суспільного продукту.

  реферат, добавлен 05.05.2011

 • Основні макроекономічні показники. Фактори, динаміка і стратегія економічного розвитку. Галузева структура економіки Росії: первинний, вторинний і третинний сектори. Місце Росії в світовому господарстві. Структура зовнішньої торгівлі, іноземні інвестиції.

  курсовая работа, добавлен 17.03.2015

 • Первісне нагромадження капіталу та його основні ознаки. Виникнення меркантилізму в Західній Європі. Оцінка вкладу Й. Шумпетера в розвиток економічної теорії, особливості його поглядів та аналіз тези "Підприємницька функція пов’язана з нововведеннями".

  контрольная работа, добавлен 07.01.2013

 • Політична економія, мікро- і макроекономіка, як складові економічної теорії. Суспільне виробництво і його основні фактори. Грошовий обіг та його закони. Ринок: сутність, функції, умови формування. Попит, пропозиція, їх взаємодія. Капітал у сфері торгівлі.

  шпаргалка, добавлен 21.03.2012

 • Суть экономической программы Ивана Посошкова. Углубление петровских преобразований, изменение социальной базы реформ. Значение сельского хозяйства для экономического подъема страны. О купечестве, торговле, богатстве и его источниках, финансах и деньгах.

  курсовая работа, добавлен 27.11.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.