Економічна думка Росії 17-18 ст. Економічні погляди І.Т. Посошкова

Особливості економічної думки Росії 17–18 століть, роль Юрія Крижаніча в її становленні. Спроби визначити суспільне багатство в творах автора. Економічні погляди І.Т. Посошкова, коріння його переконань і оригінальних поглядів на сутність грошей.

Подобные документы

 • Дослідження теоретичних аспектів сімейної економіки. Економічні погляди на сім'ю давньогрецьких мислителів. Особливості функціонування сімейних господарств, їх місце та роль в сучасній економіці. Перспективні напрями сімейного бізнесу в Україні.

  курсовая работа, добавлен 02.12.2013

 • Викриття Ф. Лассалем ілюзій про можливість "класового миру" при капіталізмі у виступах перед робочим класом. Зміст "залізного закону" заробітної плати та шляхи його нейтралізації. Роль держави в її соціально-економічному та політичному розвитку.

  реферат, добавлен 28.10.2010

 • Теорія ефективного попиту Дж.М. Кейнса, викладена в його книзі "Загальна теорія зайнятості, відсотка й грошей" як найбільш важлива подія в історії економічної думки. Неокейнсіанська теорія економічної динаміки і зростання та теорія економічного циклу.

  реферат, добавлен 24.11.2013

 • Сутність, функції та види економічної конкуренції і особливості її проявів у сучасній та вітчизняній економіці. Сучасні проблеми становлення конкурентного підприємницького середовища та його захист в Україні. Неповна конкуренція і монополія в економіці.

  курсовая работа, добавлен 10.10.2010

 • Дослідження поглядів Йозефа Шумпетера – одного з найбільш видатних і оригінальних учених-економістів першої половини XX ст., творчість якого справила істотний вплив на основні напрями сучасної економічної науки. Інноваційно-еволюційна теорія Шумпетера.

  реферат, добавлен 27.03.2011

 • Характеристика історико-економічних аспектів розвитку економічної думки цивілізації Стародавнього Сходу (Стародавнього Єгипту, Месопотамії, Стародавньої Індії та Стародавнього Китаю). Аналіз найважливіших економічних ідей народів стародавніх цивілізацій.

  реферат, добавлен 06.10.2010

 • Сутність та економічна природа грошей, історія та головні етапи їх становлення і розвитку в суспільстві. Функції: міра вартості, засіб обігу, нагромадження та платежу, світові гроші. Відмінні особливості сласних грошей, шляхи та перспективи їх розвитку.

  презентация, добавлен 09.12.2013

 • Сутність, економічні основи розвитку та джерела доходів домогосподарств. Можливості вибору домогосподарства та його переваги в мікроекономічному аналізі. Фінанси, мотиви та чинники формування заощаджень домогосподарств, оптимальний план споживання.

  курсовая работа, добавлен 21.12.2010

 • Шляхи створення золотого запасу в незалежній Україні. Економічні механізми використання золота у ролі грошей. Роль цього еквівалента в сучасних умовах. Особливості застосування золотозлиткового та золотодевізного стандартів та причини відмови від них.

  курсовая работа, добавлен 26.08.2013

 • Етапи зародження та становлення, розвитку політичної економії як науки. Сутність поняття та характеристика предмета, методів дослідження політичної економії. Розвиток економічної думки на Україні, його основні напрямки та специфічні особливості.

  курсовая работа, добавлен 09.05.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.