Економічна думка Росії 17-18 ст. Економічні погляди І.Т. Посошкова

Особливості економічної думки Росії 17–18 століть, роль Юрія Крижаніча в її становленні. Спроби визначити суспільне багатство в творах автора. Економічні погляди І.Т. Посошкова, коріння його переконань і оригінальних поглядів на сутність грошей.

Подобные документы

 • Поняття економічної концентраціїї - юридичні та економічні аспекти. Державне управління та контроль за концентрацією суб'єктів господарської діяльності. Аналіз позитивних і негативних рис правового регулювання економічної концентрації в Україні.

  реферат, добавлен 16.02.2003

 • Виробництво як процес суспільної праці, його характерні риси та сфери застосування. Основні фактори суспільного виробництва, їх взаємодія. Економічні показники результативності суспільного виробництва: межа можливостей, поєднання факторів, особливості

  курсовая работа, добавлен 09.12.2010

 • Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. Людина як провідний елемент продуктивних сил і виробничих відносин. Еволюція економічних систем. Відносини власності в економічних системах. Функції та еволюція грошей. Грошовий обіг та його закони.

  шпаргалка, добавлен 24.01.2011

 • Дослідження процесу економічної глобалізації, з’ясування сутності цього процесу. Передумови входження світової економіки в процес економічної глобалізації. Соціально-економічні наслідки економічної глобалізації. Стрімка глобалізація та інтелектуалізація.

  научная работа, добавлен 06.12.2008

 • Сутність економічної ефективності експортної діяльності підприємств в Україні. Переорієнтація географії експорту ПАТ "Інтерпайп НТЗ" з Росії на ринки Європи, США. Маркетингова програма розширення логістичного обслуговування замовників металопродукції.

  дипломная работа, добавлен 02.07.2015

 • Поняття і структура перехідної економічної системи, її фінансова стабільність і стійкість. Показники і критерії перехідної економічної системи; поняття, види і показники соціально-економічної структури. Поняття, критерії та елементи економічної безпеки.

  шпаргалка, добавлен 26.01.2010

 • Сутність інтересів як економічної категорії, їх суперечності та зв'язок з економічними підсистемами. Визначення основних ланок спонукальних чинників до економічної діяльності. Характеристика особистих, колективних, суспільних економічних інтересів.

  реферат, добавлен 12.11.2010

 • Трактування змісту економічних систем. Характеристика ринкової моделі економічної системи. Основні характеристики змішаної та перехідної економічної системи. Загальні особливості формування та основні ознаки економічної системи України на сучасному етапі.

  реферат, добавлен 25.10.2011

 • Рівень соціально-економічної ефективності функціонування підприємства. Економічні показники: ліквідності, платоспроможності, ділової активності, рентабельності. Система показників соціально-економічної ефективності діяльності будівельних підприємств.

  реферат, добавлен 20.05.2009

 • Визначення поняття безробіття, його економічна, юридична, соціальна сутність, форми та види, основні причини та економічні передумови. Аналіз сучасного стану та головні тенденції, а також пропозиції щодо зниження рівня безробіття в Полтавській області.

  контрольная работа, добавлен 27.04.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.