Системний аналіз складних систем управління

Основні положення системного аналізу, його використання. Характеристика та основні ознаки складних систем. Використання теорії графів для структурного аналізу. Графова потокова модель технологічного комплексу. Виділення внутрішніх комплексів в ТК.

Подобные документы

 • Функції систем захисту інформації, основні терміни та визначення. Введення в криптологію, нормативно-правова база захисту інформації. Впровадження новітніх інформаційних телекомунікаційних системи. Використання та здійснення електронного документообігу.

  реферат, добавлен 03.10.2010

 • Характеристика та основні напрями діяльності друкарні "Добробут". Особливості дистанційної системи навчання "Moodle", сутність програми "Learning Space 5.0". Основне призначення діаграми використання, її склад: блоки використання, зовнішні користувачі.

  дипломная работа, добавлен 12.04.2012

 • Поняття пам’яті в комп’ютері. Класифікація сучасних персональних комп’ютерів за їх ознаками. Основні принципи будови та функціонування комп'ютерних систем. Функціональність смартфонів і комунікаторів в порівнянні із звичайними мобільними телефонами.

  курсовая работа, добавлен 31.01.2014

 • Політичне прогнозування як процес розробки науково обгрунтованого судження про ймовірносний розвиток політичних подій, шляхи і терміни його здійснення. Можливості комп'ютерного моделювання - системний підхід. Моделі та методи моделювання, їх використання.

  контрольная работа, добавлен 13.03.2013

 • Задачі створення основ системного підходу в фізіології за допомогою кібернетики. Розробки та дослідження математичних моделей систем управління життєвими функціями в організмах людини та тварин. Об'єкти вивчення теорії автоматичного регулювання.

  презентация, добавлен 02.04.2011

 • Методи використання традиційних файлових систем - набору програм, які виконують для користувачів деякі операції, наприклад, створення звітів. Системи керування баз даних. Основні поняття реляційної моделі даних. Реляційна алгебра і реляційне числення.

  реферат, добавлен 13.06.2010

 • Аналіз існуючих моделей та методів визначення повітряних та наземних рухомих об’єктів, узагальнення, поєднання та вдосконалення методів присвоєння координат на карті аеропорту у реальному часі. Засоби аналізу динамічних сценаріїв поточної обстановки.

  дипломная работа, добавлен 27.01.2013

 • Загальне значення графу. Алгоритми обходу графів. Матриця суміжності і список суміжності. Граф як структура даних. Використання двовимірного масиву чисел. Додавання нового зв'язку між заданою парою існуючих вершин, нової вершини разом з зв'язками.

  отчет по практике, добавлен 29.06.2012

 • Текстові процесори - складова частина програмних комплексів, їх основні можливості, мовна підтримка та сфери застосування. Текстовий процесор Microsoft Word як найпоширеніший у світі. Особливості використання таблиць для обчислення, виконання розрахунків.

  реферат, добавлен 27.12.2011

 • Загальний опис автоматизованих систем управління технологічними процесами. SCADA – система, переваги та недоліки, а також умови та можливості її використання. Наявні засоби мережевої підтримки. Принципи побудови SCADA на базі ПК та контролера Twido.

  курсовая работа, добавлен 22.01.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.