Планування діяльності підприємства

Визначення призначення і розкриття вмісту поточного планування на підприємстві. Аналіз плану виробництва і системи стимулювання збуту продукції. Розрахунок рентабельності підприємства і обґрунтування необхідності залучення додаткових оборотних коштів.

Подобные документы

 • Вибір та обґрунтування схеми технологічного процесу виробництва суворої тканини. Розрахунок плану по праці і кадрам, планування собівартості, прибутку і рентабельності підприємства. Аналіз техніко-економічних показників ефективності роботи фабрики.

  курсовая работа, добавлен 16.01.2011

 • Економічне обґрунтування розміщення підприємства. Визначення складу устаткування, його потужності, площі, чисельності робітників цеху. Розрахунок собівартості продукції, капітальних витрат та ціни продукції. Визначення порогу рентабельності виробництва.

  курсовая работа, добавлен 27.03.2012

 • Значення та аналіз обсягу товарної продукції, вплив її пропозиції на доходність підприємства. Оцінка стану, руху та ефективності використання основних засобів та оборотних коштів організації. Розрахунок фінансових результатів діяльності підприємства.

  дипломная работа, добавлен 08.09.2014

 • Контроль за фактичним надходженням грошових коштів. Планування та особливості його здійснення на підприємстві. Розрахунок планових показників. План виробництва та матеріально-технічного забезпечення. Праця і заробітна плата. Комплексні витрати.

  курсовая работа, добавлен 30.10.2008

 • Форми, типи, моделі підприємницької діяльності. Її податкове регулювання в Україні. Аналіз техніко–економічних показників діяльності підприємства. Напрямки вдосконалення підприємницької діяльності шахти, заходи щодо покращення поточного планування.

  курсовая работа, добавлен 01.04.2015

 • Економічний зміст загальновиробничих витрат. Оцінка економічних показників господарської діяльності підприємства ПАТ "Житомирський завод огороджувальних конструкцій". Аналіз існуючої системи планування і контролю на підприємстві, шляхи її удосконалення.

  курсовая работа, добавлен 03.06.2014

 • Асортимент та позиціювання товару на ринку рибної продукції, маркетингове середовище та конкурентні переваги підприємства. Аналіз показників виконання плану, обігових коштів, витрат, рентабельності виробництва. Пропозиції щодо модернізації обладнання.

  дипломная работа, добавлен 06.02.2011

 • Характеристика підприємства: виробнича структура і структура управління. Складання кошторису витрат на річний випуск продукції і собівартості продукції. Система міжцехового оперативно-виробничого планування. Інноваційні технології підприємства.

  отчет по практике, добавлен 05.10.2007

 • Організаційна та виробнича структура підприємства. Аналіз організаційної та виробничої структури підприємства. Планування діяльності підприємства. Виробнича програма та її обґрунтування. Планування виробничої собівартості. Визначення внутрішніх цін.

  дипломная работа, добавлен 08.12.2008

 • Виробнича потужність та програма підприємства. Використання виробничої потужності підприємства та організація додаткового виробництва продукції. Розробка плану організаційно-технічних заходів на підприємстві, їх вплив на показники діяльності підприємства.

  курсовая работа, добавлен 16.11.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.