Планування діяльності підприємства

Визначення призначення і розкриття вмісту поточного планування на підприємстві. Аналіз плану виробництва і системи стимулювання збуту продукції. Розрахунок рентабельності підприємства і обґрунтування необхідності залучення додаткових оборотних коштів.

Подобные документы

 • Розрахунок та обґрунтування потреби підприємства в основних та оборотних виробничих фондах. Планування поповнення амортизаційного фонду для заміщення зношеної частини основних засобів виробництва. Методи формування чисельності персоналу підприємства.

  практическая работа, добавлен 17.10.2012

 • Аналіз доцільності виробництва продукції та її конкурентоспроможності. Дослідження ринку майонезу в Україні. Обгрунтування виробничої програми і потреби в основному та оборотному капіталі підприємства. Визначення рентабельності та точки беззбитковості.

  курсовая работа, добавлен 07.08.2016

 • Поняття планування виробництва продукції та матеріально-технічного забезпечення, його сутність, особливості, розрахунки та значення в діяльності організації. План праці та заробітної платні, етапи, характеристика. Розрахунки планування собівартості.

  курсовая работа, добавлен 10.02.2009

 • Графік очікуваних надходжень коштів. Планування бюджету фірми. Виробничий план. Кошторис прямих витрат на оплату праці. Розрахунок маржинального прибутку і беззбитковості підприємства. Аналіз показників ліквідності підприємства.

  курсовая работа, добавлен 22.06.2007

 • Основні завдання поточного плану у загальній системі планування на підприємстві. Визначення сукупності практичних засобів, необхідних для здійснення намічених стратегічних цілей, конкретизованих щодо планового періоду. Основні розділи поточного плану.

  контрольная работа, добавлен 10.11.2010

 • Оптимізація виробничої програми. Вартість і амортизація основних та оборотних засобів виробничих підрозділів. Планування чисельності персоналу підприємства, заробітної плати підприємства та прямих витрат на основні матеріали, потреб в оборотних коштах.

  курсовая работа, добавлен 09.01.2014

 • Визначення вартості основних фондів АТП. Розрахунок амортизації, рентабельності ОФ, коефіцієнта оборотності оборотних коштів. Оцінка впливу рівня продуктивності праці на економічні показники роботи підприємства. Розрахунок собівартості перевезень.

  курсовая работа, добавлен 21.01.2015

 • Планування капітальних вкладень. Визначення середньорічної вартості основних виробничих фондів підприємства. Розрахунок показників руху та продуктивності праці персоналу. Характеристика, склад та структура оборотних коштів, ефективність їх використання.

  курсовая работа, добавлен 28.04.2015

 • Теоретико-методологічні основи планування і аналізу прибутку та рентабельності підприємства: поняття, задачі, основні показники. Структура та технологічний процес на прикладі підприємства ТОВ "Валтекс-Гума". Заходи щодо збільшення ефективності діяльності.

  курсовая работа, добавлен 23.11.2010

 • Показники ефективності розвитку машинобудівної галузі, індекси обсягу промислової продукції. Аналіз виробничої потужності підприємства, собівартість продукції, використання основних фондів. Заходи по підвищенню ефективності і рентабельності виробництва.

  курсовая работа, добавлен 08.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.