Планування діяльності підприємства

Визначення призначення і розкриття вмісту поточного планування на підприємстві. Аналіз плану виробництва і системи стимулювання збуту продукції. Розрахунок рентабельності підприємства і обґрунтування необхідності залучення додаткових оборотних коштів.

Подобные документы

 • Аналіз рентабельності продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства. Здатність підприємства створювати необхідний прибуток в процесі своєї господарської діяльності. Організація і методика аналізу інвестиційної діяльності. Перевірка розрахунків.

  контрольная работа, добавлен 09.10.2011

 • Обґрунтування доцільності будівництва ливарного цеху. Розрахунок коштів на оплату праці, вартості виробничих фондів та амортизаційних відрахувань, суми оборотних коштів та їх структури на підприємстві, кошторису на виробництво та реалізацію продукції.

  курсовая работа, добавлен 27.07.2011

 • Зміст і порядок розроблення виробничої програми підприємства. Сутність та класифікація норм планування. Методика обчислення виробничої потужності у різних видах виробництва. Аналіз основних шляхів підвищення ефективності діяльності підприємства на ринку.

  курсовая работа, добавлен 15.12.2010

 • Лінійно-функціональна структура підприємства. Функції відділу бухгалтерського обліку. Аналіз виробництва продукції. Модель факторної системи обсягу продукції, ритмічність випуску по декадам. Напрями удосконалення процесу планування реалізації продукції.

  курсовая работа, добавлен 25.03.2012

 • Прогнозування розвитку підприємства, основні принципи прогнозування. Методологічні основи планування. Стратегія розвитку підприємства. Тактичне і оперативне планування. Прогнозування є одним з етапів перспективного планування. Методи планування.

  реферат, добавлен 10.12.2008

 • Розрахунок собівартості робіт. Визначення найбільш конкурентоспроможного підприємства. Space-аналіз італійського ресторану. Агресивна стратегія розвитку підприємства. Система планування. Методи прогнозування, не використані в стратегічному правлінні.

  контрольная работа, добавлен 11.10.2014

 • Розрахунок і аналіз показників виробництва та реалізації продукції на підприємстві. Розрахунок чисельності трудового персоналу та аналіз його виконання. Вплив змін у обсягу продукції на кількість основних робітників, розрахунок основної заробітної плати.

  курсовая работа, добавлен 25.10.2009

 • Склад і структура оборотних коштів підприємства, показники їх стану і використання. Оцінка поточного рівня фінансового стану підприємства. Етапи аналізу та шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів. Нормування оборотних засобів.

  курсовая работа, добавлен 09.11.2010

 • План як кількісне відображення цілей та розробка шляхів їх досягнення. План підприємства. Планування. Прогресивне планування. Ретроградний метод. Круговий метод. Визначення цілей планування. Пошук альтернатив. Прогнозування.

  реферат, добавлен 08.08.2007

 • Планування виробничої програми та потужності підприємства. Розрахунок балансу часу та завантаженості виробничого обладнання. Планування потреби в матеріально-технічних ресурсах. Визначення планової чисельності робітників та фонду заробітної плати.

  курсовая работа, добавлен 03.03.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.