Планування діяльності підприємства

Визначення призначення і розкриття вмісту поточного планування на підприємстві. Аналіз плану виробництва і системи стимулювання збуту продукції. Розрахунок рентабельності підприємства і обґрунтування необхідності залучення додаткових оборотних коштів.

Подобные документы

 • Суть собівартості продукції та характеристика її видів, методи планування на підприємстві. Аналіз собівартості продукції: зміст, завдання та напрямки, нормативне обґрунтування. Шляхи та напрямки, особливості зниження даного економічного показника.

  контрольная работа, добавлен 04.10.2014

 • Поняття й економічна сутність оборотних коштів, принципи їх організації, визначені потреби в них, їхнє значення для діяльності підприємства, показники стану і використання, а також резерви і шляхи поліпшення використання оборотних коштів на підприємстві.

  курсовая работа, добавлен 13.11.2010

 • Характеристика МПП "Монтажник", визначення мети його діяльності, галузь господарювання підприємства. Особливості служби маркетингу, резерви стимулювання збуту. Фінансові показники розвитку виробництва, рекомендації відносно удосконалення діяльності.

  отчет по практике, добавлен 29.05.2009

 • Сутність, склад, структура оборотних коштів та принципи їх організації. Нормування, показники стану і використання оборотних коштів. Специфіка використання оборотних коштів в сільському господарстві. Аналіз прибутку та рентабельності ТОВ "ЗОРЯ".

  курсовая работа, добавлен 12.04.2014

 • Теоретичні основи визначення суті і особливостей організації оборотних коштів. Порівняння основних методик оцінювання оборотних коштів підприємства. Аналіз оборотних коштів ТОВ "ЯЦЗ", рекомендації щодо підвищення ефективності організації та використання.

  курсовая работа, добавлен 23.11.2010

 • Вивчення діяльності фірми "Ілля Муромець" - акціонерного товариства закритого типу. Опис підприємницької діяльності, конкурентів та споживачів продукції. Особливості продукції, аналіз ситуації у сфері майбутньої діяльності. План виробництва і маркетингу.

  бизнес-план, добавлен 07.05.2010

 • Обґрунтування обсягу виробництва продукції та трудомісткості річного випуску для базового та планового років. Розрахунок потреби у технологічному устаткуванні. Визначення планових витрат на матеріали та комплектуючі. Плановий обсяг оборотних активів.

  курсовая работа, добавлен 22.03.2014

 • Загальна структура підприємства. Оборотні фонди підприємства. Поняття, основні складові елементи оборотних фондів підприємства. Нормування оборотних фондів ресторану. Основні шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства.

  контрольная работа, добавлен 06.06.2016

 • Планування підприємницького проекту. Оцінка ринку збуту. Аналіз стану справ у галузі та конкурентоспроможності. Оцінка ризику та страхування. Виробнича програма підприємства та її виконання. Середньорічна вартість основних фондів, складання кошторису.

  курсовая работа, добавлен 05.01.2014

 • Поняття собівартості та її структура. Характеристика підприємства ТОВ "Срібне плесо". Аналіз впливу собівартості окремих груп продукції за рівнем їх рентабельності. Техніко-економічні чинники та резерви зниження собівартості продукції підприємства.

  курсовая работа, добавлен 21.02.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.