Планування діяльності підприємства

Визначення призначення і розкриття вмісту поточного планування на підприємстві. Аналіз плану виробництва і системи стимулювання збуту продукції. Розрахунок рентабельності підприємства і обґрунтування необхідності залучення додаткових оборотних коштів.

Подобные документы

 • Структура виробничого процесу. Принципи організації виробничих процесів. Планування потреби в матеріалах. План щодо праці і заробітної плати. Планування прибутковості підприємства. Техніко–економічне обґрунтування господарської діяльності підприємства.

  курсовая работа, добавлен 19.11.2012

 • Розгляд видів (загальна, фактична, розрахункова) і системи показників (інвестицій, продажу, виробництва) рентабельності підприємства. Аналіз ліквідності, платоспроможності, ділової активності та ефективності фінансово-господарської діяльності фірми.

  курсовая работа, добавлен 03.03.2010

 • Аналіз та планування комерційної діяльності промислового підприємства на прикладі ВАТ Уманський завод "Мегомметр". Формування фінансових ресурсів і плану руху грошових коштів. Організація кадрової роботи, система підбору і прийому на роботу працівників.

  дипломная работа, добавлен 07.11.2009

 • Економічний зміст планування діяльності функціонально-організаційних структур. Загальний аналіз основних техніко-економічних показників та оцінка діяльності підприємства, прогнозування величини його прибутку. Розрахунок точки беззбитковості виробництва.

  курсовая работа, добавлен 28.12.2013

 • Організація виробничого процесу на підприємстві ТзОВ "Компанія АІТА" (деревообробний цех); планування та нормування діяльності; технічне обслуговування, якість продукції. Організація праці і заробітної плати. Розрахунок собівартості та ціни виробу.

  отчет по практике, добавлен 11.02.2011

 • Характеристика підприємства ТОВ "МЕДІАСАТ". Склад і структура оборотних коштів. Способи визначення потреби в оборотних коштах. Аналіз структури балансу та ефективності використання оборотних активів. Оцінка платоспроможності і ліквідності підприємства.

  отчет по практике, добавлен 13.04.2013

 • Поняття та суть рентабельності підприємства. Характеристика показників рентабельності. Основні заходи щодо підвищення прибутку підприємства. Напрямки зниження витрат підприємства. Аналіз діяльності та рентабельності підприємства ВАТ "М’ясокомбінат".

  курсовая работа, добавлен 09.10.2012

 • Сутність і принципи планування. Аналіз фінансового стану ЗАТ "Богуславський маслозавод". Показники фінансової стійкості, оцінка ефективності фінансово-господарської діяльності. Планування діяльності: стратегія і тактика маркетингу, планування витрат.

  курсовая работа, добавлен 13.11.2009

 • Розрахунок капіталовкладень в основні фонди підприємства; амортизаційних відрахувань; величини кредиту; експлуатаційних витрат; прибутку та рентабельності. Визначення конкурентоспроможної ціни продукції. Формування фондів економічного стимулювання.

  курсовая работа, добавлен 29.12.2013

 • Організаційна характеристика підприємства, органів його управління, планування і контролю, показників господарської діяльності. Економічна сутність, форми та оптимізація організації оплати праці на підприємстві. Планування і контроль фонду оплати праці.

  курсовая работа, добавлен 12.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.