Волоконно-оптичні системи передачі

Поняття волоконно-оптичної системи передачі як сукупністі активних та пасивних пристроїв, призначених для передачі інформації на відстань по оптичних волокнах. Відомості про волоконно-оптичні системи передачі. Передавальні і приймальні оптичні пристрої.

Подобные документы

 • Історія створення супутникового зв'язку та особливості передачі сигналів. Орбіти штучних супутників Землі та методи ретрансляції. Системи супутникового зв'язку: VSAT-станція, системи PES і SCPC, TES-система. Переваги та недоліки супутникового зв'язку.

  контрольная работа, добавлен 14.01.2011

 • Історичний шлях розвитку стільникової системи комунікацій. Вивчення вимог державного санітарно-епідеміологічного нагляду до базових станцій мобільного зв'язку. Виявлення впливу електромагнітних хвиль при передачі інформації на роботу організму.

  реферат, добавлен 02.02.2010

 • Опис роботи схеми, знаходження передавальних функцій слідкуючого пристрою. Складання рівняння асинхронного двигуна. Визначення передавальних функцій системи. Аналіз граничного значення коефіцієнта передачі тахогенератора. Оптимізація роботи пристрою.

  курсовая работа, добавлен 13.01.2015

 • Класифікація систем спостереження за повітряною обстановкою. Принцип побудови багатопозиційних пасивних систем. Спостереження на основі передачі мовних повідомлень. Автоматичне спостереження ADS, на основі використання первинних радіолокаторів.

  реферат, добавлен 30.01.2011

 • Лінійне обладнання ЦСП "Сопка-4". Функціональна дія системи СОЛТ-4, апаратура телемеханіки, система сигналів, яка забезпечує контроль дієздатності найбільш важливих вузлів обладнання. Електроживлення апаратури лінійного тракту, технічні дані системи.

  контрольная работа, добавлен 26.12.2010

 • Призначення бортової системи формування курсу, її технічні дані і режим роботи. Структурна схема каналу формування приведеного курсу. Аналіз похибки трансформаторної синхронної передачі осі гіроскопа. Визначення методу виміру сигналу, надійності пристрою.

  дипломная работа, добавлен 21.04.2011

 • Розрахунок необхідної кількості каналів ТЧ. Технічні характеристики та структурна схема ВОСП. Розрахунок основних параметрів ВС. Розрахунок довжини регенераційної ділянки. Питання монтажу і прокладки оптичного кабеля. Організація технічної експлуатації.

  курсовая работа, добавлен 22.01.2007

 • Розрахунок смуги пропускання приймача та спектральної щільності потужності внутрішніх шумів. Розрахунок чутливості приймача та бази сигналу. Принципова електрична схема підсилювача проміжної частоти радіоприймального пристрою, параметри мікросхеми.

  курсовая работа, добавлен 09.11.2010

 • Цифровые волоконно-оптические системы связи, понятие, структура. Основные принципы цифровой системы передачи данных. Процессы, происходящие в оптическом волокне, и их влияние на скорость и дальность передачи информации. Контроль PMD.

  курсовая работа, добавлен 28.08.2007

 • Характеристика структури, класифікації, способів передачі цифрової інформації, процесу функціонування однокристальних (пристрої управління із "схемною" логікою) та секційних (із змінною розрядністю слова та фіксованою системою команд) мікропроцесорів.

  контрольная работа, добавлен 19.03.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.