Історія документознавства

Етапи розвитку діловодства. Процес створення розпорядчих документів. Наказове, колегіальне та виконавче діловодство. Основні способи вживання шаблонів при оформленні документів. Історія створення Генерального регламенту. Поняття документа та його види.

Подобные документы

 • Ознайомлення з документообігом на підприємстві, з організацією інформаційно-довідкової роботи, етапами документообігу, систематизацією окремих категорій документів, індексацією справ, проходженням документів. Оформлення матеріалів у вигляді реферату.

  контрольная работа, добавлен 01.08.2010

 • Організація роботи з документами підприємства. Оформлення журналів вхідної, вихідної та внутрішньої кореспонденції, реєстраційно-контрольних карток. Автоматизована електронна реєстраційна форма. Порівняльний аналіз впровадження форм реєстрації документів.

  курсовая работа, добавлен 13.04.2016

 • Аудит як форма контролю, його об’єкти, методи. Міжнародні стандарти аудиту. Застосування прийомів документального контролю до бухгалтерських документів, записів в облікових регістрах, даних звітів і балансів. Основи фактичної (органолептичної) перевірки.

  курсовая работа, добавлен 21.10.2014

 • Історія бухгалтерського законодавства у Франції, особливості нарахування амортизації та визначення фінансового результату діяльності підприємства. Організація ведення обліку в Люксембурзі, подання бухгалтерських документів та особливості плану рахунків.

  реферат, добавлен 14.04.2010

 • Об’єкт, предмет, завдання управлінського документознавства. Нормативно-правова база наукової діяльності в сучасній Україні. Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства як науковий центр управлінського документознавства.

  дипломная работа, добавлен 19.05.2012

 • Типи матеріальних об'єктів як носіїв інформації. Загальні відомості про інформацію з обмеженим доступом. Організація роботи з конфіденційним діловодством, її основні принципи та напрямки. Боротьба з шахрайством в сфері інформаційних технологій сьогодні.

  реферат, добавлен 19.05.2011

 • Загальний огляд бухгалтерської звітності. Історія розвитку та тенденції становлення аудиту. Аналітичні процедури аудиту. Трактати про контроль обліку і звітності у період середньовіччя. Стандартизація аудиту в США. Аудиторська діяльність у Німеччині.

  контрольная работа, добавлен 09.08.2010

 • Сутність облікової політики, основні принципи та засади її формування в умовах ринкової економіки. Огляд літературних джерел та аналіз нормативно-правових документів. Структура, етапи та порядок проведення облікової політики підприємства на практиці.

  курсовая работа, добавлен 30.01.2016

 • Документ: походження, різновиди та значення. Види електронних книг: електронні підручники, довідники, путівники, тощо. Поняття "книга", "документ", "видання" та їх співвідношення. Основні характеристики електронної книги, її поняття та властивості.

  курсовая работа, добавлен 28.05.2010

 • Система регулювання електронної комерції у вигляді моделі в розрізі документів організаційного та обліково-звітного характеру. Проблеми законодавчого забезпечення бухгалтерського обліку електронної торгівлі, аналіз нормативно-правових документів.

  статья, добавлен 24.10.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.